ΕΧΑΕ: Ανακοίνωση

Η “ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι  εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 2020, η απόκτηση  από την Εταιρεία της ιδιότητας  του Ειδικού Διαπραγματευτή  για τις μετοχές της εκδότριας “ΕΛΒΕ Α.Ε.“. Ως ημερομηνία  έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020.