ΕΧΑΕ: Ανακοίνωση

Η ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι παραιτείται από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των ΣΜΕ των μετοχών των εταιρειών “FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (FOYRK)” και “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (PPA)” με τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020