ΕΧΑΕ: Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών

Σε συνέχεια της μεταφοράς διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.” από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα:

Δείκτης FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης
Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.
Δείκτης FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας “ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.” με στάθμιση 29%.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 11ης Μαΐου 2018

Print Friendly, PDF & Email