EBΡΟΦΑΡΜΑ: Growth Story – Φιλόδοξο management με μεγάλα οράματα

EBΡΟΦΑΡΜΑ: Growth Story – Φιλόδοξο management με μεγάλα οράματα
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
  • ΤΙΜΗ: 0,9800 και +4,7% τώρα 13600 τμχ@11:20
  • Κ/φση: 13,5 εκατ. ευρώ…
  • “ΥΠΟΨΙΑ”: Ένα μικρό “ΚΡΙ ΚΡΙ” υπό εκκόλαψη…
  • ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, που λόγω της τρέχουσας κ/φσης του ομίλου μπορούν να χαρίσουν μεγάλες αποδόσεις σε όσους ποντάρουν στο όραμα της ομάδας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 0,880 0,948 2,17
30 ημερών 0,880 0,974 -4,86
3 μηνών 0,880 1,090 0,43
6 μηνών 0,760 1,160 13,25
  • ΔIABAΖAME ΟΛΟΙ πριν λίγους μήνες:

Image result for ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΕ

Με αυξημένες πωλήσεις, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρείας όσο και ομίλου, έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους για την Εβροφάρμα. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, ο ενοποιημένος και ο εταιρικός κύκλος εργασιών παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 17,466 εκατ. ευρώ του ομίλου και 15,075 εκατ. ευρώ της εταιρείας, έναντι 15,367 εκατ. ευρώ και 14,413 εκατ. ευρώ (αύξηση 13,7% και 4,6%,). To μεικτό κέρδος του ομίλου και της εταιρείας διαμορφώθηκε για την εξάμηνη περίοδο 01/01-30/06/2019 σε 21,8% και 21,3%, έναντι 22,7% και 19,3% της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου.
Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε για τον όμιλο και την εταιρεία σε 3,814 εκατ. ευρώ και 3,212 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι 3,487 εκατ. ευρώ και 2,782 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου (αύξηση 9,3% και 15,4%).
  • Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από το μη επαναλαμβανόμενο έξοδο ποσού 750.000 ευρώ και αφορά στην εξόφληση της Π.ΑΤΕ. Συνολικά, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων αυξήθηκαν σημαντικά και ανήλθαν για τον όμιλο και την εταιρεία σε 1,524 εκατ. ευρώ και 999.000 ευρώ, έναντι 1,375 εκατ. ευρώ και 684.000 ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου.
Ως αποτέλεσμα του έκτακτου μη επαναλαμβανόμενου κονδυλίου των 750.000 ευρώ, τα ενοποιημένα και εταιρικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 537.000 ευρώ και 20.000 ευρώ, έναντι 928.000 ευρώ και 289.000 ευρώ.
Χωρίς το έκτακτο κονδύλιο, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 1,287 εκατ. ευρώ και σε 770.000 ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν σημαντικά κατά την τρέχουσα περίοδο, ανήλθαν για τον όμιλο σε 2,191 εκατ. ευρώ, έναντι  1,986 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία σε 1,557 εκατ. ευρώ έναντι 1,164 εκατ. ευρώ.
Meταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς, τον Σεπτέμβριο του 2019 υπεγράφη από κοινού με την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank, σύμβαση για έκδοση νέου κοινού κοινοπρακτικού δανείου, ύψους 15 εκ. ευρώ με διάρκεια 8 ετών.
Μέρος του δανείου ποσού € 8,8 εκ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για την πρόωρη εξόφληση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου στο οποίο συμμετέχουν οι τράπεζες Attica Bank – Εθνική Τράπεζα – Eurobank – Alpha Bank – Τράπεζα Πειραιώς, η συμβατική λήξη του οποίου ήταν την 05η Σεπτεμβρίου 2020.
Επίσης εκταμιεύθηκε μέρος αυτού, ύψους 6,166 εκ.ευρώ που μαζί με ίδια κεφάλαια της εταιρείας χρησιμοποιήθηκαν ήδη για την εξόφληση του δανείου της Π.ΑΤΕ συνολικού ύψους 6,790 εκ.ευρώ.. Η σύναψη του νέου κοινοπρακτικού δανείου θα καταστήσει το σύνολο του δανεισμού μακροπρόθεσμο οδηγώντας σε σημαντική βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών του ομίλου ενώ θα βελτιώσει σημαντικά το κόστος δανεισμού.
  • ΕΚΕΙ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ είναι στο ανθρώπινο ηγετικό δυναμικό του ομίλου της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ και στα οράματα που έχουν βάλει στόχο να πραγματοποιήσουν  – εκπληρώσουν… 

ΕΙΧΑΜΕ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ στο παρελθόν και υπενθυμίζουμε, απλά…

Θα πρέπει να πάψει να απαξιώνεται με αντιλήψεις του τύπου “το παιδί μου δεν παίρνει τα γράμματα, θα γίνει αγελαδάρης”, τονίζει με έμφαση ο πρόεδρος της «Εβροφάρμα» και της «Campus» Θανάσης Παπαζηλάκης.

  • Τρανή απόδειξη του «πιστεύω» των Παπαζηλάκηδων είναι τα τέσσερα πτυχία που έχουν επενδύσει ο Θανάσης και οι τρεις γιοί του σε «Εβροφάρμα» και «Campus», όπου ο Χρήστος είναι χημικός μηχανικός, ο Παναγιώτης μηχανολόγος μηχανικός και ο Παύλος φοιτητής Γεωπονίας.
Γίνε παιδί μου αγελαδάρης… Μια επίσκεψη στην πρότυπη φάρμα Campus της οικογένειας Παπαζηλάκη στη Μέστη του νομού Έβρου, όπου παράγεται ελληνικό γάλα με 7 σημεία υπεροχής.

Η Ελλάδα από εισαγωγέας γάλακτος, μπορεί να γίνει αυτάρκης σε πρώτη ύλη αν επενδύσει στην κτηνοτροφία, αν επενδύσει στο «μοντέλο Campus». Το μοντέλο προτείνει η μητρική εισηγμένη γαλακτοβιομηχανία «Εβροφάρμα», που επενδύει σε πτυχία, σύγχρονη τεχνολογία και καινοτομία στον πρωτογενή τομέα, επιτυγχάνοντας μέσα σε μία 8ετία να δεκαπλασιάσει την παραγωγή της σε αγελαδινό γάλα.

Η «Εβροφάρμα» είναι γνωστή στην αγορά, από τα προϊόντα της, τα τυροκομικά, το στραγγιστό γιαούρτι, το αριάνι, το γάλα, την ξέρουμε από τις εξαγωγές και από την παραγωγή για μεγάλες αλυσίδες λιανικής.

Image result for ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΕ

Το θέμα μας αυτή τη φορά δεν είναι η «Εβροφάρμα», αλλά η βάση πάνω στην οποία έφτασε εν πολλοίς να στηρίζεται η εβρίτικη γαλακτοβιομηχανία. Το θέμα είναι η «Campus» και το «μοντέλο Campus» που η οικογένεια Παπαζηλάκη προτείνει για την ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Για την «Campus» και το cluster που έχει δημιουργήσει με αγελαδοτρόφους η οικογένεια Παπαζηλάκη στη Μέστη, περίπου δηλαδή στο όριο των νομών Έβρου και Ροδόπης, όπου είχε την ευκαιρία να δει πως το μεράκι, η συστηματική δουλειά με την ενσωμάτωση της γνώσης και της τεχνολογίας, τροφοδοτούν ανάπτυξη, δίνουν δουλειές, εισόδημα, πρώτη ύλη για έναν βιομηχανικό κλάδο με τα πιο ανταγωνιστικά ελληνικά προϊόντα διεθνώς.

«Εσφαλμένα όσοι μιλάνε για καινοτομία θεωρούν ότι οπωσδήποτε αυτή έχει να κάνει με τους κλάδους της Νέας Οικονομίας. Είμαι χημικός μηχανικός, έχω δουλέψει σε κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι η κτηνοτροφία είναι από τους πιο απαιτητικούς κλάδους σε γνώση. Θα πρέπει να πάψει να απαξιώνεται με αντιλήψεις του τύπου ‘το παιδί μου δεν παίρνει τα γράμματα, θα γίνει αγελαδάρης», τονίζει με έμφαση ο πρόεδρος της «Εβροφάρμα» και της «Campus» Θανάσης Παπαζηλάκης.

Τρανή απόδειξη του «πιστεύω» των Παπαζηλάκηδων είναι τα τέσσερα πτυχία που έχουν επενδύσει ο Θανάσης και οι τρεις γιοί του σε «Εβροφάρμα» και «Campus», όπου ο Χρήστος είναι χημικός μηχανικός, ο Παναγιώτης μηχανολόγος μηχανικός και ο Παύλος φοιτητής Γεωπονίας.

Όταν το 1994 ξεκίνησε η «Εβροφάρμα», στον πρωτογενή, η οικογένεια είχε μόλις 50 αγελάδες. Πίστευαν όμως στη κτηνοτροφία, έστησαν την «Campus», στη συνέχεια το 1998-99 εξασφάλισαν γη στη Μέστη και από το 2007, χρονιά ορόσημο, αρχίζουν να δίνουν μεγάλο βάρος στη φάρμα.

Το «μοντέλο Campus» και το cluster παραγωγών

Το 2007, μπήκε μπροστά το σχέδιο εντατικής ανάπτυξης με τη δημιουργία ενός άτυπου cluster, άτυπου επειδή δεν εντάχθηκε σαν cluster σε προγράμματα, ούτε πήρε επιδοτήσεις. Το 2007, η «Campus» είχε ημερήσια παραγωγή 2,5 τόνους γάλα, σήμερα παράγει 25 τόνους, από 2.000 αγελάδες, το 15% των οποίων, δηλαδή 300 αγελάδες, ανήκουν σε συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους.

«Η κτηνοτροφία δυστυχώς συνεχώς υποχωρεί αλλά εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί και πρέπει να ακολουθήσει ανοδική πορεία. Το πιστεύουμε γιατί το πράξαμε. Σε αυτά τα χρόνια, από το 2007 ως σήμερα, οι επενδύσεις δεν ξεπέρασαν τα 8 εκατομμύρια και μόνο το αλμεκτήριο, επένδυση περίπου 3 εκατ. ευρώ, έγινε με επιδότηση», υποστηρίζει ο Θανάσης Παπαζηλάκης και συμπληρώνει:

«Με το cluster, το οποίο σημειωτέον θα επεκταθεί, επιτύχαμε οικονομίες κλίμακας και βοηθήσαμε να κρατηθούν ντόπιοι παραγωγοί στη κτηνοτροφία. Εμείς κερδίζουμε από αυτούς, σε πρώτη ύλη και αυτοί επωφελούνται από τη χρήση των χώρων, την τεχνογνωσία που τους παρέχεται, τις υπηρεσίες. Είναι μία κατάσταση επωφελής για όλες τις πλευρές».

Στη Μέστη, η φάρμα της «Campus», με 11 στάβλους, καλύπτει συνολικά 40 στρέμματα σε έκταση 200 στρεμμάτων. Η «Campus» δεν είναι απλώς μία φάρμα, είναι η εταιρεία, που έχοντας και την εμπειρία της «Εβροφάρμα» στους τομείς της μεταποίησης και των εξαγωγών, υπέβαλε στο Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογία, κατόπιν αιτήματος, ολοκληρωμένο σχέδιο για το γαλακτοκομικό τομέα. Μάλιστα το «ελληνικό γάλα 7 σημείων υπεροχής» υιοθετήθηκε στην ουσία από το ΥΠΑΑ&Τ για το νέο τομεακό του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.

Εβροφάρμα: Πάντρεμα της παράδοσης με την τεχνολογία

Πρώτα απ’ όλα η «Campus» αναζητεί τη γνώση, τα οφέλη της εφαρμοσμένης έρευνας, την τεχνολογική πρόοδο. Συνεργάζεται σε σταθερή βάση, για θέματα υγείας του κοπαδιού, με την ομάδα του καθ. Αμοιρίδη από την Κτηνιατρική της Καρδίτσας. Με τον διατροφολόγο Ραν Σόλομον από το Ισραήλ, με τον Ολλανδό γενετιστή Πέτερ Βαν Μπέεκ, με το αμερικανικό Cornel University για την ανάπτυξη των μοσχαριών και τη κομποστοποίηση της κοπριάς, αλλά και με εταιρεία του Ισραήλ σε θέματα μάνατζμεντ και οργάνωσης.

Στη «Campus» έχουν άλλη αντίληψη για την υγεία και ευζωία των αγελάδων. Άφησαν τους στάβλους ευρωπαϊκού τύπου και επέλεξαν τους πρωτοπόρους αμερικανικούς, έτσι, ρίξανε τους τοίχους και τα ενδιάμεσα χωρίσματα και δώσανε στα ζώα, όχι 5 τ.μ., αλλά 20 τ.μ. στο καθένα για να κινείται, να αναπνέει καθαρό αέρα και το καλοκαίρι, με τις ζέστες, να απολαμβάνει συνθήκες και τεχνητού δροσισμού.

Για τη διατροφή, έχουν επιλεγεί αποκλειστικά πρώτες ύλες της περιοχής, ενώ έχει απορριφθεί η εισαγόμενη σόγια. Περίπου 25 διαφορετικές ύλες χρησιμοποιούνται για την τροφή των ζώων, ενώ τα μοσχαράκια, δεν ταΐζονται, όπως συνηθίζεται, με γάλα από σκόνη, αλλά με τις αδιάθετες ποσότητες από το γάλα «Εβροφάρμα», μαζί με το πρωτόγαλα.

Image result for ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΕ

Γάλα 7 σημείων υπεροχής

Όπως είπε ο Θανάσης Παπαζηλάκης, δεν αφήνεται το παραμικρό στη τύχη, άλλωστε η κάθε αγελάδα φοράει το…βραχιολάκι της στο πόδι ( rfid σύστημα) ώστε να παρακολουθούνται οι δείκτες υγείας του ζώου, ο οίστρος, η ποιότητα και ποσότητα γάλακτος κ.αλ. , στοιχεία που συγκεντρώνονται σε ειδικό λογισμικό και περνάνε στην ‘καρτέλα’ της κάθε αγελάδας.

Mε τα παραπάνω και πολλά ακόμη, η «Campus» ακολουθεί το δικό της πρόγραμμα για «το ανώτερο γάλα 7 σημείων υπεροχής», το οποίο επίσης περιλαμβάνει, ταχύτατη ψύξη του γάλακτος, απόλυτη ιχνηλασιμότητα, επεξεργασία γάλακτος εντός 24 ωρών, μικροβιακή χλωρίδα και σωματικά κύτταρα στο γάλα πολύ κάτω των επιτρεπομένων ορίων.

Τώρα τελευταία, δοκιμαστικά έχει ενσωματωθεί και ο ζεόλιθος στο πότισμα και στη διατροφή των αγελάδων και, αναλόγως με τα αποτελέσματα, μπορεί αυτή η προσθήκη να γίνει το 8ο σημείο υπεροχής για το ανώτερο γάλα.

Στο κατάλογο των αρχικών 7 σημείων περιλαμβάνεται και η αερόβια κομποστοποίηση της κοπριάς, η οποία διατίθεται σα λίπασμα σε συνεργάτες γεωργούς.

«Η «Campus» σήμερα παράγει το 1,5% της συνολικής ελληνικής παραγωγής σε αγελαδινό γάλα. Δυστυχώς η ελληνική πρώτη ύλη συνεχώς μειώνεται με αποτέλεσμα να έχει φτάσει στις 600.000 τόνους όταν σα χώρα καταναλώνουμε ετησίως 1.600.000 τόνους γαλακτοκομικών.

  • Πρέπει, συνεπώς, να τριπλασιάσουμε την παραγωγή μας σε αγελαδινό γάλα», τονίζει ο Χρήστος Παπαζηλάκης , εμπορικός διευθυντής, ο οποίος μάλιστα λέει ότι δεν μπορούμε να εξάγουμε το λεγόμενο ‘greek yogurt’, τροφοδοτώντας την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της μεγάλης εθνικής επιτυχίας, αν δεν εξασφαλίσουμε επαρκή ελληνική πρώτη ύλη.

Να σημειωθεί ότι από την παραγωγή της «Campus» καλύπτονται οι ανάγκες της «Εβροφάρμα» σε ποσοστό 55%, ενώ το υπόλοιπο 45% προμηθεύεται από κτηνοτρόφους της Θράκης. Για το αιγοπρόβειο γάλα, η εταιρεία συνεργάζεται με 300 κτηνοτρόφους.

Η φετινή χρονιά, όπως όλα δείχνουν, θα είναι μία χρονιά με αυξημένες πωλήσεις, καλό EBITDA και θετικά καθαρά αποτελέσματα για τον όμιλο. Η «Εβροφάρμα» εξάγει κυρίως στραγγιστό γιαούρτι, φέτα και βιολογικά τυροκομικά σε Σκανδιναβία, Ιταλία και Ουγγαρία, ενώ έχει προτάσεις από αλυσίδες λιανικής της Αγγλίας και της Ρουμανίας. Πηγή: www.voria.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

http://evrofarma.gr/investors

http://evrofarma.gr/products

http://evrofarma.gr/company

http://evrofarma.gr/farm

http://evrofarma.gr/company/history