Ε. Παΐρης: Στις 2 Ιουλίου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση

H εταιρία Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με  τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ανακοινώνει την κατωτέρω τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2021:

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021

Η  Εταιρεία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μεταβάλει  τις  προαναφερόμενες  ημερομηνίες  αφού  πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.