Ε. Παΐρης: Ανακοίνωση για παράταση περιόδου διαθεσιμότητας ΚΟΔ

Η εταιρία με την επωνυμία “Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών” (εφεξής η “Εταιρία“), κατ’ άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 24.07.2020 ανακοίνωσης της, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες για την τροποποίηση όρων του από 08.04.2020 υπογραφέντος προγράμματος εκδόσεως του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, που αφορά στην παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας έκδοσης των ομολογιών Α’ και Β’ Σειράς, λόγω καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία εγγραφής των αναγκαίων βαρών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του ομολογιακού δανείου.

Μετά το πέρας των σχετικών συζητήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα αποφασίσει επί της ως άνω τροποποίησης.