“Πράσινο φως” από την Ε.Κ στην πρότασης της SAZKA Group για τον ΟΠΑΠ – Komarek: Ισχυρή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης μας στην ελληνική οικονομία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  αποφάσισε την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «SAZKA Group a.s.» προς τους μετόχους της εταιρίας ΟΠΑΠ Α.E. », σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

Ο κ. Karel Komarek, Πρόεδρος του SAZKA Group a.s., σχολίασε:

«Είμαστε ικανοποιημένοι που μπορούμε να ξεκινήσουμε την προαιρετική δημόσια πρότασή μας για τον ΟΠΑΠ, σε συνέχεια της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η πρότασή μας, η οποία πιστεύουμε ότι είναι ελκυστική για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης μας στην ελληνική οικονομία. Η πρότασή μας, η οποία πραγματοποιείται σε μετρητά και για την οποία έχουν δεσμευθεί κεφάλαια άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, προσφέρει στους μετόχους του ΟΠΑΠ έναν μηχανισμό για να αποκομίσουν κέρδη από την αξία που έχει ήδη δημιουργηθεί».