Αποθέματα για το ενδεχόμενο χημικής, πυρηνικής ή βιολογικής επίθεσης συγκεντρώνει η Ε.Ε.

Επιχείρηση συγκέντρωσης αποθεμάτων, ώστε να ενισχύσει την άμυνά της απέναντι σε χημικά, πυρηνικά και βιολογικά όλα, δήλωσε ότι ξεκίνησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθοριστικό ρόλο στην εν λόγω απόφαση φαίνεται ότι έχουν παίξει ο προβληματισμός και η ανησυχία από τις κλιμακούμενες επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ε.Ε. θα αυξήσει τον εξοπλισμό προστασίας και απολύμανσης καθώς και τα αποθέματα φαρμάκων και εμβολίων που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα στην περίπτωση χημικών, πυρηνικών ή βιολογικών επιθέσεων.