Δύο νέες αποφάσεις για τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ

Δυο νέες απφάσεις είχαμε για την υπόθεση του ΛΕΠΕΤΕ.

Στην πρώτη απόφαση όπως ενημερώνει ο δικηγόρος παρ’  Αρείω Πάγω Γιώργος Χανιώτης που εκπροσωπούσε τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ, υπήρξε μεγάλη οικονομική δικαστική ήττα της Εθνικής Τραπέζης,  δυνάμει της υπ. αριθμόν 2221/2018 δικαστικής απόφασης ΜΠΑ , στο πολύκροτο θέμα ΛΕΠΕΤΕ, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται η ΕΤΕ ως μοναδική οφειλέτρια της παροχής ΛΕΠΕΤΕ και χαρακτηρίζεται η φύση αυτής ως μετεργασιακό αντάλλαγμα. Υποχρεώνεται ο εργοδότης ΕΤΕ να καταβάλλει τα μέχρι σήμερα οφειλόμενα αλλά και συνεχίσει απρόσκοπτα την καταβολή της εν λόγω παροχής στους δικαιούχους πρώην εργαζομένους της από τούδε και εφ’ εξής και ισοβίως για ένα έκαστο.

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Στη δευτερη απόφαση το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών  απέρριψε αγωγή συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας που στρεφόταν κατά αυτής, δεχόμενο ότι ο ΛΕΠΕΤΕ είναι φορέας κοινωνικής ασφάλισης.
Το δικαστήριο δέχτηκε μεταξύ άλλων τα εξής:
Ο ΛΕΠΕΤΕ συνιστά φορέα κοινωνικής ασφάλισης ομόλογο προς τους κρατικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος και χορηγεί-μόνο αυτός και όχι η τράπεζα- μηνιαία επικουρική παροχή η οποία έχει αποκλειστικά και μόνο συνταξιοδοτικό και όχι μισθολογικό χαρακτήρα ούτε χαρακτήρα οικειοθελούς παροχής εκ μέρους του εργοδότη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

 

 

Print Friendly, PDF & Email