Δύο άγνωστες τοπικές αγίες-ιατροί της Θεσσαλίας

Δύο άγνωστες τοπικές αγίες-ιατροί της Θεσσαλίας

Οι Αγίες Ζηναΐδα και Φιλονίλλα οι αδελφές 11.10

Από το Λειμωνάριο των Αγίων της Θεσσαλίας

από τον Κων/νο Αθ. Οικονόμου, δάσκαλο


Εἰρηνικῶς ὕπνωσαν εἰρήνης φίλαι,
Ἡ Φιλονίλλα Ζηναΐς τε αἱ δύο.

Οι Αγίες Ζηναΐδα και Φιλονίλλα ήταν δύο αδελφές που διακρίθηκαν για την έμπρακτη πίστη και τους ασκητικούς τους αγώνες. Η καταγωγή τους ήταν από την Ταρσό της Συρίας [Κιλικίας]. Μερικοί συναξαριστές αναφέρουν ότι ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου, αλλά τα ονόματα τους δεν έχουν κάτι το Εβραϊκό και επομένως ο ισχυρισμός πιθανόν να μην αληθεύει.

  • Βέβαιο όμως είναι, ότι ήταν γυναίκες που διακρίθηκαν για τη θερμή τους πίστη, ήταν πολύ μορφωμένες και γνώριζαν την ιατρική τέχνη που εξασκούσαν με τρόπο εντελώς φιλανθρωπικό και φιλάδελφο, όπως και οι γνωστοί μας άγιοι Ανάργυροι. Θεράπευαν δηλαδή πάντα δωρεάν, και έτρεχαν αυτές στους ασθενείς και όχι το αντίθετο. Η θεραπευτική τους ικανότητα ενεργούσε πάντα με επιτυχία, ενισχυόμενη από τη Θεία Χάρη.

Η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών τους, τις βοηθούσε θαυμάσια στο να εργάζονται παράλληλα και για την πίστη των ασθενών τους. Κοντά σε κάθε άρρωστο και στην οικογένεια αυτού, γίνονταν κήρυκες του Ευαγγελίου. Παρηγορούσαν με τα λόγια τους γεμάτα χριστιανική αγάπη και ελπίδα, καρδιές τραυματισμένες από τις συμφορές της ζωής. Ευτύχησαν μάλιστα να φωτίσουν πολλούς απίστους οδηγώντας τους στη χριστιανική ζωή.

Κάποτε έφτασαν στην πόλη Δημητριάδα, τη βυζαντινη πόλη της Θεσσαλίας, της οποίας διάδοχος οικισμός είναι ο Βόλος, όπου και διέμειναν εν ασκήσει σε ένα γειτονικό σπήλαιο. Κατά την διαμονή τους στο σπήλαιο αυτό η Ζηναΐδα θεράπευε από κάθε ἀσθένεια όσους προσέτρεχαν σε αυτήν για βοήθεια. Η Φιλονίλλα, προτιμώντας τον πλήρη ασκητικό βίο, έκανε μακροχρόνιες νηστείες και πραγματοποίησε πολλές θαυματουργές θεραπείες και άλλα θαύματα.

Και οι δυό Αγίες κοιμήθηκαν εν ειρήνη στο σπήλαιο αυτό. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη τους στις 11 Οκωβρίου.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.Τήν πολυθαύμαστον Ταρσόν τιμήσωμεν τήν ἐξανθήσασαν ἄνθη τά τίμια, τήν Ζηναΐδα τήν σοφήν καί Φιλονίλλαν. ἅμα δέ ἔχουσαι τῆς πίστεως τήν κρηπῖδα ἀσάλευτον, πᾶσαν τήν μυρίδα τῶν δαιμόνων κατήσχυναν. Διό καί σύν Ἀγγέλοις χορεύουσαι, ὑπέρ ἡμῶν ἀεί πρεσβεύουσιν.