Δρομέας – Νέα παραγγελία 5 εκατ. ευρώ από τον Γερμανικό στρατό

Νέα παραγγελία ύψους 5.000.000 ευρώ έλαβε η εταιρεία Παπαπαναγιώτου Α.Β.Ε.Ε.Α. «Δρομέας» από το Γερμανικό στρατό μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Τα έπιπλα θα παραδοθούν σταδιακά εντός του 2022, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση της εταιρείας προς το χρηματιστήριο.