Δρομέας: Επιτέλους, κέρδη! ‘Εστω 400 χιλ. ευρώ, κάτι είναι κι αυτό

 • ΚΕΡΔΗ: 414 χιλ. από 84 χιλ.
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 17,7 εκατ. από 16,7 εκατ.
 • ΕΒΙΤDΑ: 3,195 εκατ. από 3,186 εκατ. ευρώ
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ(καθαρός): 24,4 εκατ. από 23,6 εκατ. ευρώ.
 • Κ/φση: 10,76 εκατ. ευρώ
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 26,3 εκατ. από 25,9 εκατ. ευρώ
 • Ev/ebitda: 10,9
 • NETDEBT/EBITDA: 7,5
 • P/E: 26
 • P/BV: 0,41
 • ΤΙΜΗ ΜΤΧ: 0,3100
 • BOOK VALUE: 0,7600

ΔΡΟΜΕΑΣ S.A. | Έπιπλα Γραφείου | Καθίσματα Γραφείου | Καρέκλες ...