ΔΡΟΜΕΑΣ: Αποκλειστικός προμηθευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τρίτη συνεχή 5ετία

Αποκλειστικός προμηθευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακηρύχθηκε για τρίτη συνεχή πενταετία ο ΔΡΟΜΕΑΣ, μετά από διεθνή διαγωνισμό «Προμήθειας επίπλων γραφείου σχεδιασμένων με βιώσιμο και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το ύψος των προμηθειών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 22 – 25 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

«Στον Διαγωνισμό συμμετείχαν εταιρείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική. Οι τεχνικές προδιαγραφές απαιτούσαν αυστηρή και λεπτομερή τήρηση των προδιαγραφών και των προτύπων ΕΝ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρώτες ύλες, την εργονομία, την αντοχή, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν».