Δρομέας: Ανάληψη νέου έργου γερμανικού στρατού

Ανάληψη νέου έργου Γερμανικού Στρατού