Δούρου στους εργαζόμενους της Περιφέρειας: Μην ανησυχείτε, θα πληρωθείτε!!…

Επιστολή στους εργαζόμενους της Περιφέρειας Αττικής απέστειλε η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα της μισθοδοσίας τους. 

Πιο συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης με την επιστολή της αυτή ενημερώνει τους εργαζόμενους ότι η μισθοδοσία τους εγγράφηκε στο νέο προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το 2016 με σκοπό να αποφευχθεί ο κίνδυνος να μείνουν απλήρωτοι, εξηγεί αναλυτικά ποιες διεκδικήσεις της Περιφερειακής Αρχής έγιναν δεκτές από το αρμόδιο Υπουργείο και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ποιες ήταν συνολικά οι σχετικές ενέργειες που έκανε και τέλος, τους υπόσχεται πως θα σταθεί στο πλάι τους στον αγώνα που κάνουν ώστε να παραμείνει η μισθοδοσία τους στον προϋπολογισμό του Κράτους.

«Στο πλαίσιο αυτό, το θέμα της μισθοδοσίας θα αποτελέσει το επόμενο διάστημα για την Περιφέρεια Αττικής, πρόταγμα ενταγμένο στο πλαίσιο της γενικότερης διεκδίκησης για την άρση του αντιδημοκρατικού και αντι-αυτοδιοικητικού πλαισίου που θέτει ο Καλλικράτης.
Όπως στο παρελθόν έτσι και σήμερα στεκόμαστε στο πλευρό σας στηρίζοντας, σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και λαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, τον αγώνα για την απρόσκοπτη καταβολή των μισθών σε όλους τους εργαζόμενους. Κανείς αγώνας δεν πάει χαμένος.
Γιατί οι αγώνες δίνονται, μπορεί να χαθούν αλλά αν τους θεωρούμε αυταπάτη, τότε είναι σίγουρα χαμένοι», αναφέρει, κλείνοντας την επιστολή της, η Περιφερειάρχης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Αγαπητοί συνεργάτες,
Αγαπητές εργαζόμενες και Εργαζόμενοι της Περιφέρειας Αττικής

Σας εύχομαι καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία, προσωπική και οικογενειακή.
Με την επιστολή μου αυτή επιθυμώ να σας ενημερώσω σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το θέμα της μισθοδοσίας σας και στις ενέργειες της Διοίκησης προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των μισθών σε όλους τους εργαζομένους.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη Συνεδρίαση του την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016, μετά από εισήγηση της Διοίκησης και μετά από την αναπομπή του Προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την εγγραφή της μισθοδοσίας στον Προϋπολογισμό του 2016. Η απόφαση αυτή ελήφθη ως αναγκαία λύση για την αδιάλειπτη λειτουργία της Περιφέρειας Αττικής, την καταβολή των μισθών των εργαζομένων όπως και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της Περιφέρειας.
Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, και σχετικό ψήφισμα.

Η Περιφερειακή Αρχή, με αίσθηση ευθύνης απέναντι στο σύνολο των εργαζομένων, επέλεξε να διασφαλίσει την καταβολή των μισθών σας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα.
Ειδικότερα έλαβε υπόψη της: α) το γεγονός ότι η Περιφέρεια έδωσε μόνη της έναν αγώνα, αυτόν της διατήρησης της εγγραφής της μισθοδοσίας των εργαζομένων της στον κρατικό Προϋπολογισμό. β) Το γεγονός ότι στη μάχη που δώσαμε, δεν είχαμε δίπλα μας καμία από τις υπόλοιπες 12 Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίες εν τω μεταξύ είχαν σπεύσει να εγγράψουν τα σχετικά κονδύλια στους προϋπολογισμούς τους.
γ) Το γεγονός ότι δυστυχώς δεν υπήρξε σοβαρή διεκδίκηση από το κίνημα των εργαζομένων στις Περιφέρειες.
Ο δρόμος της ευθύνης και της διεκδίκησης που βαδίσαμε, οριοθετήθηκε από την ανάγκη ύπαρξης εγκεκριμένου Προϋπολογισμού έτσι ώστε να μπορεί να καταβληθεί η μισθοδοσία σας, να αποδοθούν οι μεταβιβαστικές δαπάνες στους δικαιούχους (νεφροπαθείς, Ιδρύματα,) να πληρωθούν έργα, να λειτουργήσει η Περιφέρεια κ.α.
Η Διοίκηση της Περιφέρειας προχώρησε: ι) σε διαβήματα, συναντήσεις και επίμονη διαπραγμάτευση, με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ακόμη και κατά την εορταστική περίοδο.
ιι) έθεσε το ζήτημα στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝ.Π.Ε. στη Λευκάδα στις 27.11.2015, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών
ιιι) απέστειλε επιστολή, στις 17 Δεκεμβρίου 2015 προς στο ΔΣ της ΕΝ.ΠΕ., θέτοντας την ανάγκη άμεσης διεκδίκησης της παραμονής της μισθοδοσίας στον κρατικό προϋπολογισμό.

Ως Διοίκηση της Περιφέρειας λάβαμε υπόψη μας:
Α) Την αναπομπή του Προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής λόγω της μη εγγραφής της μισθοδοσίας,
Β) Τη μετάθεση αποκλειστικά στις πλάτες των εργαζομένων και των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής των συνεπειών ενός αγώνα, ο οποίος όμως αφορά στο σύνολο των ΟΤΑ Β’ Βαθμού, των εργαζομένων σε αυτούς και, εντέλει, στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Γ) Την εμμονή του Υπουργείου Εσωτερικών να μην υιοθετήσει επί της ουσίας τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στις Περιφέρειες της χώρας αναφορικά με τη μισθοδοσία τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την περαιτέρω υπονόμευση της οικονομικής βιωσιμότητας των ΟΤΑ β’ βαθμού, η οποία έχει ήδη πληγεί σημαντικά από την δραματική μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων τα τελευταία χρόνια.

Αποτέλεσμα των ενεργειών και των παρεμβάσεων μας ήταν η επίτευξη συμφωνίας που περιλαμβάνει τρία σημεία:
• Τη δημιουργία νέου ειδικού Κ.Α.Ε. αποκλειστικά για τη μισθοδοσία στον κρατικό Προϋπολογισμό και συγκεκριμένα στο σκέλος των εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, με την αριθ. οικ.2/138/ΔΠΓΚ/4-1-2016 (ΑΔΑ:6411Η-5ΒΑ), ως Κ.Α.Ε. 3227 «Απόδοση στις Περιφέρεις, μέρους του ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.), και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για την καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους».
• Τη μεταφορά των απαραίτητων πιστώσεων για τη μισθοδοσία των Περιφερειών με αυτοτελείς αποφάσεις του ΥΠ.ΕΣ. δηλαδή χωρίς να περιλαμβάνει άλλες δαπάνες.
• Το ότι οι πιστώσεις για την μισθοδοσία των υπαλλήλων θα μεταφέρονται σε ακατάσχετο λογαριασμό της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή αυτή, μετά τα όσα κερδήθηκαν από τον αγώνα τόσο των εργαζομένων στις Περιφέρειες της χώρας όσο και της Περιφέρειας Αττικής, δεν συνιστά εγκατάλειψη του αγώνα για την υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Η διεκδίκησή τους παραμένει επίκαιρη.
Στο πλαίσιο αυτό, το θέμα της μισθοδοσίας θα αποτελέσει το επόμενο διάστημα για την Περιφέρεια Αττικής, πρόταγμα ενταγμένο στο πλαίσιο της γενικότερης διεκδίκησης για την άρση του αντιδημοκρατικού και αντι-αυτοδιοικητικού πλαισίου που θέτει ο Καλλικράτης.
Όπως στο παρελθόν έτσι και σήμερα στεκόμαστε στο πλευρό σας στηρίζοντας, σε πολιτικό επίπεδο αλλά και λαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, τον αγώνα για την απρόσκοπτη καταβολή των μισθών σε όλους τους εργαζόμενους. Κανείς αγώνας δεν πάει χαμένος.
Γιατί οι αγώνες δίνονται, μπορεί να χαθούν αλλά αν τους θεωρούμε αυταπάτη, τότε είναι σίγουρα χαμένοι».

Με ειλικρινή εκτίμηση
Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου