Δούρος: Στις 31 Αυγούστου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Η εταιρεία “Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.”, στα πλαίσια των υποχρεώσεων της εταιρείας όσον αφορά την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο του 2021, το οποίο έχει ως εξής :

-Ημερομηνία ανακοίνωσης των στοιχείων και πληροφοριών και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών : Τετάρτη 05/05/2021 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

-Ημερομηνία ανακοίνωσης των Στοιχείων και Πληροφοριών και της ετήσιας οικονομικής έκθεσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dur.gr την Τετάρτη 05/05/2021.

-Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: Μέχρι την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω, ημερομηνιών, η εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τυχόν αλλαγές.