Δομική Κρήτης: Tο επόμενο σημαντικό επίπεδο αντίστασης απέχει παρασάγγας

Δομική Κρήτης: Κατάφερε να ξεφύγει από τα δόντια της επιτήρησης και να επιστρέψει μέσα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά στα σαλόνια της κύριας αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Θετική έκπληξη αποτέλεσαν τα οικονομικά αποτελέσματά της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 με τη σημαντική βελτίωση του ρυθμού εκτέλεσης των έργων.

  • Ειδικότερα ο τζίρος ανήλθε στα 3,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,9 εκατ. ευρώ  της αντίστοιχης περιόδου του 2019 δηλώνοντας μια αύξηση 28%, ενώ το EBITDA έκλεισε στα  901 χιλ. ευρώ κέρδη, έναντι 605 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τεχνικά η μετοχή παρουσιάζεται να έχει περάσει πάνω από την αντίσταση των 0,32 ευρώ προσπαθώντας να τη μεταμορφώσει σε βατήρα προώθησης προς το επόμενο σημαντικό επίπεδο αντίστασης που απέχει παρασάγγας και εντοπίζεται στα 0,55 ευρώ. Η διατήρηση του ημερήσιου όγκου συναλλαγών πάνω από τα 30 χιλ. τεμάχια θα βελτιώσει την μέχρι πρότινος λαβωμένη εικόνα της μετοχής. Ισχυρό σημείο στήριξης τα 0,22 ευρώ.

πινΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ@capital.gr