Δομική Κρήτης: Νέος πρόεδρος στο ΔΣ ο Δημήτρης Κούτρας

Ο κ. Δημήτρης Κούτρας αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου στη Δομική Κρήτης, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση του στις 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Η ανακοίνωση

Κατόπιν της εκλογής νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία , το Διοικητικό Συμβούλιο της Δομική Κρήτης συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση του στις 8 Σεπτεμβρίου 2023 ως ακολούθως:

1) Κούτρας Δημήτριος του Αθανασίου, Μεταλλειολόγος διπλωματούχος Μηχανικός, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Συνατσάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π., κάτοικος Ηρακλείου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

3) Συνατσάκη Αλκυόνη του Γεωργίου, διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών πόρων, κάτοικος Ηρακλείου Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Μακρυδάκης Κωνσταντίνος του Ανδρέα, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., κάτοικος Αθηνών, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αδάμης Αντώνιος του Οδυσσέα, διπλωματούχος Οικονομολόγος, κάτοικος Ηρακλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

6) Παπαδοπούλου Λυδία του Γαβριήλ, διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικό και πιστοποιημένος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κάτοικος Αθηνών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

7) Δροσανάκης Γεώργιος του Ζαχαρία, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Ηρακλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.