Δοκιμαστική λειτουργία για τον αγωγό Nord Stream 2

Γέμισε με φυσικό αέριο για δοκιμαστική λειτουργία η πρώτη γραμμή του αγωγού Nord Stream 2, ο οποίος διέρχεται από τον πυθμένα της Βαλτικής θάλασσας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία Nord Stream 2 AG, η διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού.

«Η διαδικασία πλήρωσης με φυσικό αέριο της πρώτης γραμμής του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream-2 ολοκληρώθηκε στις 18 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις απαιτήσεις του έργου, ο αγωγός γέμισε με το λεγόμενο τεχνικό αέριο, σε όγκο που προσεγγίζει τα 177 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ο οποίος εξασφαλίζει εντός του αγωγού πίεση 103 Bar, η οποία είναι επαρκής για να αρχίσει μελλοντικά η μεταφορά του αερίου» αναφέρεται στην ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας, που εδρεύει στην Ελβετία, ενώ επισημαίνεται ότι τα βήματα προλειτουργίας για τη δεύτερη γραμμή συνεχίζονται.

Ο αγωγός πρέπει να λάβει πιστοποίηση από μια γερμανική ρυθμιστική Αρχή για να ξεκινήσει τις εμπορικές πωλήσεις φυσικού αερίου.