Διύλιση: Μεταβατική χρονιά, μετά από ένα ισχυρό ράλι τριών ετών

Διύλιση
Μεταβατική χρονιά μετά από ένα ισχυρό ράλι τριών ετών

Ποιες ήταν οι αναγνώσεις του δ’ τριμήνου, τι προγραμματίζουν οι δύο μεγάλοι όμιλοι

Από την 1η Ιανουαρίου του 2020 ο Διεθνής Οργανισμός για την Ναυτιλία (IMO) θα επιβάλει την χρήση καυσίμων με μέγιστη περιεκτικότητα 0,5% σε θείο έναντι του 3,5% που ισχύει τώρα. Πρόκειται για μια κίνηση που έχει σαν στόχο να περιορίσει τις εκπομπές θείου και έχει σαν αποδέκτες τις εταιρίες διύλισης αλλά και τους κατασκευαστές μηχανών.

Τα διυλιστήρια αν και δεν έχουν υποχρέωση να παράγουν προϊόν με συγκεντρώσεις θείου μικρότερες του νέου ορίου θα βρεθούν αντιμέτωπα με μια νέου είδους πραγματικότητα που θα θέσει νέα δεδομένα στην ζήτηση. Μάλιστα υπάρχει επέκταση του κανονισμού πέρα από τις γενική ναυτιλιακή οδηγία ΙΜΟ 2020 για τις συγκεντρώσεις θείου σε ποσοστά έως 0,1% σε ζώνες ελεγχόμενων εκπομπών.

Μέχρι στιγμής μόνο το λιμάνι του Σίδνεϋ έχει μπει στην κατηγορία του «0,1%» χωρίς να αποκλείεται να προσχωρήσουν σε αυτή την κατηγορία η Ιαπωνία, η Νορβηγία, το Μεξικό και τα λιμάνια της Μεσογείου.

Οι πλοιοκτήτες έχουν τρεις επιλογές προκειμένου να είναι συμβατοί με το νέο κανονισμό:

α) Να εγκαταστήσουν φίλτρα καθαρισμού στις εξατμίσεις των μηχανών τους και να εξακολουθήσουν να αγοράζουν τα καύσιμα με τις προηγούμενες προδιαγραφές

β) Να αγοράσουν τα νέα καύσιμα με υψηλότερο κόστος και γ) να αλλάξουν τις μηχανές στα πλοία τους χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο.

Η μετάβαση στα νέα καύσιμα εκτιμάται ότι θα απαιτήσει από τα διυλιστήρια νέες επενδύσεις ή αλλαγές στην χρήση αργών πετρελαίων προκειμένου να μειώσουν το ποσοστό του μαζούτ.

  • Οι δύο ελληνικές εταιρίες διύλισης κινούνται αυτή την περίοδο σε πολλά επίπεδα (επενδύσεις, εξαγορές) προετοιμαζόμενες να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις στον κλάδο αφετέρου.

Τα Ελληνικά Πετρέλαια φαίνεται ότι έχουν την πιο εύκολη αποστολή προσαρμογής στις νέες προδιαγραφές. Το μαζούτ το οποίο παράγεται σήμερα αποτελεί το 10-12% του συνόλου των διυλισμένων προϊόντων και από τα τρία διυλιστήρια του ομίλου. Με την αλλαγή του μίγματος σε αργά πετρέλαια (μικρότερης περιεκτικότητας σε θειάφι) επιτυγχάνεται υψηλότερη αποτελεσματικότητα χωρίς να μειώνεται το μέγεθος της παραγωγής περιορίζοντας το παραδοσιακό μαζούτ στο 2-3%.

Οι τιμές πώλησης του «καθαρού μαζούτ» εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε επίπεδα κοντά στο ντήζελ βελτιώνοντας σημαντικά το περιθώριο κέρδους στην κλίμακα των μεσαίων περιθωρίων απορροφώντας την «χασούρα» από το αδιάθετο προϊόν που θα μένει σαν υπόλειμμα στο διυλιστήριο.

Ωστόσο, με βάση τον σχεδιασμό του νέου επιχειρηματικού πλάνου η διοίκηση στοχεύει πλέον σε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη ύψους 1 δις ευρώ μετά το 2020. Η επίτευξη αυτής της επίδοσης περιλαμβάνει τις ωφέλειες από την αναβάθμιση των διυλιστηρίων, τις αλλαγές από το IFRS 16 και τις νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ οι οποίες προϋπολογίζονται σε 300 εκατ. ευρώ και θα φέρουν λειτουργικά κέρδη της τάξης των 40 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της Motor Οil είχαν ένα ακόμα ρεκόρ να δείξουν. Το 2018 ο Όμιλος παρουσίασε την μέγιστη δυιλιστική ικανότητα αργών πετρελαίων όλων των εποχών ξεπερνώντας τα 14 εκατ. μετρικούς τόνους επιτυγχάνοντας στο δ’ τρίμηνο το σπάσιμο του φράγματος των 3,8 εκατ. ΜΤ το οποίο επίσης αποτελεί ρεκόρ.

Η επίδοση της διύλισης ενισχύθηκε και από την βελτίωση του παραγόμενου μίγματος έχοντας περισσότερο αποτέλεσμα σε αεροπορικά καύσιμα (+21% σε σχέση με πέρυσι) τα οποία έχουν και υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Από την άλλη πλευρά η εμπορία παρουσίασε κάμψη λόγω της μειωμένης ζήτησης στο τέταρτο τρίμηνο επηρεασμένα και από ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων.

Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα επηρεάστηκαν σημαντικά από τις ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων οι οποίες ανήλθαν σε 128 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο ή 107 εκατ. ευρώ στο χρόνο. Οι επενδύσεις στα ΜΜΕ, την Τραπεζική, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί ενώ σε αρχικό στάδιο βρίσκεται και η έκδοση άδειας εκμετάλλευσης πλωτού σταθμού υγραεριοποιήσης αερίου (FSRU).

Οι μικρές ανάγκες χρηματοδότησης για τα επόμενα τρία χρόνια δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον όμιλο στο να αξιοποιήσει πιο αποδοτικά την ρευστότητα που έχει στον ισολογισμό έχοντας κατεβάσει το χρέος στα 250 εκατ. ευρώ, σχεδόν στο 1/3 των ετήσιων λειτουργικών αποτελεσμάτων.

Σε ότι αφορά τα μερίσματα

Και οι δύο όμιλοι θα κινηθούν φέτος σε πολύ ικανοποιητικά πλαίσια μερισματικών αποδόσεων. Τα ΕΛΠΕ θα μοιράσουν συνολικά 0,75 ευρώ εκ των οποίων τα 0,25 ευρώ αφορούν το προμέρισμα που μοιράστηκε το Δεκέμβριο, τα 0,25 ευρώ μέρος των κερδών που προέκυψαν από την πώληση της ΔΕΣΦΑ και τα 0,25 ευρώ το τακτικό κομμάτι. Τα 0,5 ευρώ θα αποκοπούν από την τιμή της μετοχής την 1η Ιουλίου.

Αντίστοιχα η Motor oil θα μοιράσει 1,30 ευρώ ανά μετοχή έχοντας ήδη μοιράσει προμέρισμα 0,35 ευρώ το Δεκέμβριο του 2018. Η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει στις 26 Ιουνίου.

  • Συμπερασματικά, η τρέχουσα χρήση είναι μεταβατική για τον κλάδο, ωστόσο η υψηλή προσδοκώμενη συνολική απόδοση των μερισμάτων μεταξύ 6 και 7% δικαιολογεί το κόστος ευκαιρίας/παραμονής και στις δύο εταιρίες.
  • Το πρώτο τρίμηνο κινήθηκε χαμηλότερα από πέρυσι σε επίπεδο περιθωρίων διύλισης και οι δύο εταιρίες έχουν προγραμματισμένες εργασίες τακτικής συντήρησης που θα μειώσουν την δυναμική των λειτουργικών κερδών και των ταμειακών ροών.
  • Ωστόσο όλα θα κριθούν στο δεύτερο εξάμηνο και ενδεχομένως μετά το τρίτο τρίμηνο όταν η ζήτηση για τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα θα γίνει εντονότερη μεταβάλλοντας το σημείο ισορροπίας στα περιθώρια διύλισης.

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Print Friendly, PDF & Email