Dionic: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για την

Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από μετατροπή

ομολογιών σε μετοχές

 

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ότι την 28/4/2017 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 4.450.000 νέων κοινών ονομαστικών  μετοχών της, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.335.000 Ευρώ, λόγω μετατροπής 89 (ογδόντα εννέα) ομολογιών σε 4.450.000 μετοχές, από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) της εταιρίας, έκδοσης 10.11.2016, ονομαστικής αξίας εκάστης 15.000 Ευρώ, με τιμή μετατροπής 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της BΕπαναληπτικής Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της 27.7.2016 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 10/11/2016.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού,

πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας την 30/12/2016, και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμ.5208/16-1-2017 σχετική ανακοίνωση.

Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της 25/4/2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 4.450.000. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-2419600,κα

Βασιλική Αποστολοπούλου).

Αθήνα 25/4/2017

Print Friendly, PDF & Email