Δημοσθένης Τρίγγας: Ξεπερνούν το 0,5 δισ. ευρώ τα μετρητά στα νερά…

Του Δημοσθένη Τρίγγα 

Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει ταμείο 441 εκατ. ευρώ ή 4,14 ευρώ ανά μετοχή (59% της συνολικής κεφαλαιοποίησης), ενώ η ΕΥΑΠΣ 74 εκατ. ευρώ ή 2,04 ευρώ ανά μετοχή (47,5% της συνολικής κεφαλαιοποίησης).

  • Η μερισματική απόδοση των δύο εταιρειών τα τελευταία 10 χρόνια συγκλίνει, καθώς στην ΕΥΔΑΠ ανέρχεται σε 5,5%, έναντι 5,6% της ΕΥΑΠΣ. Μεγαλύτερη διαφοροποίηση υπάρχει εάν εξετάσουμε τον μέσο όρο ολόκληρης της εικοσαετίας που είναι εισηγμένες στο Χ.Α., με την ΕΥΑΠΣ να διαμορφώνει τη μερισματική της απόδοση στο 4,4%, έναντι 3,6% της ΕΥΔΑΠ.

πιν

Ο κλάδος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μέσα στο 2020 ενισχύθηκε 42,5%, έναντι απωλειών 16,6% του FTSE Large Cap, καθώς οι επενδυτές εν μέσω πανδημίας στράφηκαν σε μετοχές που αποτελούν ασφαλή καταφύγια. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται εταιρείες που παρέχουν τα λεγόμενα βασικά αγαθά, όπως νερό, υπηρεσίες αποχέτευσης, ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο.

  • Οι επενδυτές συνήθως αντιμετωπίζουν τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τις χρησιμοποιούν για να εισάγουν σταθερό εισόδημα στα χαρτοφυλάκιά τους. Στο Χ.Α. εισηγμένες που διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και αποτελούν τον δείκτη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας είναι οι ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

Η επένδυση σε τέτοιου είδους εταιρείες λειτουργεί καλύτερα μένοντας ο επενδυτής όσο το δυνατόν περισσότερο επενδεδυμένος στις εταιρείες από το να προσπαθεί να βρει το κατάλληλο σημείο εισόδου για να προχωρήσει στην επένδυση.

πιν

  • ΕΥΔΑΠ: Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ το γ’ τρίμηνο του 2020 συρρικνώθηκε κατά 4,3%, κυρίως λόγω της μειωμένης τουριστικής κίνησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε 5,9% (+11,2 εκατ. ευρώ), λόγω της αύξησης της πρόβλεψης για την επισφάλεια των πελατών (απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων), η οποία ανήλθε στα 11,6 εκατ. ευρώ, από -1,8 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2019.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, αλλά και στην επανεξέταση της πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων που είχε σχηματιστεί στις 31/12/2019 στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Σημειώνεται ότι το λειτουργικό κόστος χωρίς την απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαμορφώνεται στα 187,5 εκατ. ευρώ, από 189,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας υποχώρηση -1,2% ή 2,2 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, θετικά επηρέασε το λειτουργικό κόστος η πρόβλεψη για τις επίδικες υποθέσεις, που διαμορφώθηκε στα -3,9 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2020, έναντι -1,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

  • Οι βασικοί παράγοντες για τους οποίους η ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση (περί το 50%) έναντι των αντίστοιχων προμηθευτών νερού του εξωτερικού είναι δύο. Ο ένας είναι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις της εταιρείας με το ελληνικό Δημόσιο, για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή της Αθήνας για τα επόμενα 20 χρόνια και το τίμημα του αποληφθέντος νερού από 1/7/2013 έως 31/12/2020.

Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις από το 2013 έως και σήμερα η ΕΥΔΑΠ αναφέρει ότι, ελλείψει έγγραφης συμφωνίας με το ελληνικό Δημόσιο, η ΕΥΔΑΠ εξακολουθεί να εφαρμόζει την πρόβλεψη του άρθρου 15 της σύμβασης με το ελληνικό Δημόσιο από το 1999, σύμφωνα με την οποία το τίμημα του ακατέργαστου νερού συμψηφίζεται με το κόστος υπηρεσιών που η ΕΥΔΑΠ προσφέρει για τη συντήρηση και τη λειτουργία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο ΝΠΔΔ “Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ”.

  • Η ΕΥΔΑΠ την περίοδο 25/10/2004 – 30/6/2013 προμηθεύτηκε 3.501.478.999 κυβικά μέτρα αδιύλιστο νερό, ενώ χρεώθηκε η εταιρεία από το Δημόσιο, σύμφωνα με μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προς 0,084 ευρώ το κυβικό. Με βάση, λοιπόν, αυτή τη μελέτη, αν γίνει ετήσια αναγωγή στο έτος με βάση τη συγκεκριμένη δεκαετία, το κόστος ανέρχεται σε περίπου 33,9 εκατ. ευρώ/έτος.

Να σημειώσουμε ότι η ΕΥΔΑΠ θα συνεχίσει να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την τρέχουσα σύμβαση με το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο έχει την επιλογή να ανανεωθεί για άλλα 20 χρόνια.

  • Η παράταση της συμφωνίας λήγει στις 31/12/2020 και εμείς αναμένουμε την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, καθώς ήδη δημοσιεύματα του Τύπου έχουν αναφέρει αριθμούς για το κόστος ανά έτος μικρότερους από αυτούς που έχει υπολογίσει η μελέτη του ΕΜΠ. Ωστόσο, η εταιρεία διαθέτει ταμείο ύψους 441 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ήτοι 4,14 ευρώ ανά μετοχή! Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπ’ όψιν τη συρρίκνωση του ταμείου για την παραπάνω οφειλή, η εταιρεία θα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι των ομοειδών εταιρειών του εξωτερικού, αφού ο δανεισμός της είναι μηδενικός.

Ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι ο πλειοψηφών μέτοχος είναι το ελληνικό Δημόσιο. Κοινό μυστικό αποτελεί ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχουν αυξηθεί οι λειτουργικές δαπάνες όχι γιατί υπήρχε ουσιαστικός εταιρικός λόγος, αλλά για διάφορους… άλλους λόγους. Εφόσον ο εκσυγχρονισμός του Δημοσίου προχωρήσει και μπορέσουν να ελεγχθούν πιο ενδελεχώς οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας, τότε οι επενδυτές θα τη δουν με άλλο μάτι, μειώνοντας έτσι το discount στην αποτίμηση με τις αντίστοιχες ομοειδείς εταιρείες του εξωτερικού.

  • Σαφέστατα το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει οι ρυθμιστικές Αρχές να έχουν τον πρώτο λόγο, ωστόσο, εφόσον είναι εισηγμένη εταιρεία, οφείλει να επιβραβεύει και τους μετόχους της. Οι μέτοχοι έχουν αγοράσει τις μετοχές και περιμένουν να επιβραβευτούν από την ανάπτυξη των κερδών της εταιρείας, είτε από κεφαλαιακά κέρδη, είτε από τη διανομή μερισμάτων, είτε και από τα δύο. Τέλος, η αποτίμηση της ΕΥΔΑΠ διαμορφώνεται στις 3,3 φορές τα λειτουργικά κέρδη του 2020 με βάση τον δείκτη EV/EBITDA, με τις ομοειδείς εταιρείες του εξωτερικού να ξεπερνούν τις 6,5 φορές.

πιν

ΕΥΑΠΣ: Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 19,1 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2020 και 53,6 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2020, έναντι 18,9 εκατ. ευρώ και 54,5 εκατ. ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,35% και μείωση κατά 1,66% αντίστοιχα. Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε 2,64 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2020 και 8,5 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2020, έναντι 1,85 εκατ. ευρώ και 7,45 εκατ. ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 42,5% και 14,5% αντίστοιχα.

  • Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε μισθοδοτικό κόστος και στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 347.000 ευρώ κατά το γ’ τρίμηνο του 2020 και 1,547 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2020, έναντι 34.000 ευρώ και 239.000 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 930% και 548% αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δικαστική απόφαση εφάπαξ καταβολής αναδρομικών μισθών σε υπαλλήλους της εταιρείας, καθώς και στον σχηματισμό προβλέψεων σχετικά με την απομάκρυνση ιλύος που έγιναν την περασμένη περίοδο.

Υπενθυμίζεται ότι με σύμβαση διαρκείας 30 ετών, που υπογράφηκε στις 27/7/2001 μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου, της ΕΥΑΘ Παγίων και της ΕΥΑΘ, χορηγήθηκε στην ΕΥΑΘ το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς της.

  • Με την ίδια σύμβαση η ΕΥΑΘ Παγίων οφείλει να παρέχει στην ΕΥΑΘ τις αναγκαίες ποσότητες νερού, έναντι τιμήματος, για την εξυπηρέτηση των πελατών της (καταναλωτών), η δε ΕΥΑΘ να λαμβάνει μέριμνα για την ορθολογική χρήση του πωλουμένου ύδατος και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την −όσο το δυνατό− μεγαλύτερη μείωση των διαρροών και απωλειών, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης και ανακατασκευής του δικτύου διανομής της ύδρευσης. Τέλος, η αποτίμηση της ΕΥΑΘ διαμορφώνεται στις 3,9 φορές τα λειτουργικά κέρδη του 2020 με βάση τον δείκτη EV/EBITDA, με τις ομοειδείς εταιρείες του εξωτερικού να ξεπερνούν τις 6,5 φορές.

πιν

  • Ατζέντα (29/12/2020 – 3/1/2021) 

Για σήμερα Τρίτη έχει συγκαλέσει έκτακτη γ.σ. η Βαρβαρέσος, με μοναδικό θέμα τον ορισμό επιτροπής ελέγχου. Την Τετάρτη η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον Νοέμβριο. Την Πέμπτη η χρηματιστηριακή αγορά θα κλείσει στις 15.20, λόγω παραμονής Πρωτοχρονιάς. Την ίδια ημέρα η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο για τον μήνα Οκτώβριο. Την Παρασκευή, ανήμερα Πρωτοχρονιά, η χρηματιστηριακή αγορά θα παραμείνει κλειστή.

Στο εξωτερικό σήμερα ανακοινώνεται η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ για τον μήνα Δεκέμβριο. Την Τετάρτη ανακοινώνονται οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ για τον μήνα Νοέμβριο. Την Πέμπτη ανακοινώνεται ο βιομηχανικός δείκτης PMI στην Κίνα για τον μήνα Δεκέμβριο. Οι κυριότερες ευρωπαϊκές αγορές θα παραμείνουν κλειστές, με εξαίρεση την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, που θα κλείσει στις 14.30. Την Παρασκευή, ανήμερα Πρωτοχρονιά, οι χρηματιστηριακές αγορές θα παραμείνουν κλειστές σε ολόκληρο τον κόσμο.

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή

** Αναδημοσίευση από την εφημερίδα “Κεφάλαιο”