Δήμος Ψυχικού- Κέκρωψ:… Για αυτό και κάνει προσφυγές!!!!!!

Καλημέρα σας

Αυτή είναι η αξιοποίηση του οικοπέδου από τον δήμο Ψυχικού, για αυτό και κάνει προσφυγές. 

Χώρος απόθεσης κλαδιών και παλιών απορριμματοφόρων!!

Γιαννης Κατ.
ΜΗΝΥΜΑ ΦΙΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ