Δήμος Προποντίδας: Να σταματήσει η συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς

Την κάθετη κατηγορηματική διαφωνία τους με την πρόθεση της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς να κλείσει το κατάστημα στην Καλικρατεια και την υιοθέτηση ψηφίσματος κατά της πολιτικής του κλεισίματος καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς: αποφάσισε Δήμος Προποντίδας στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο.

Σε ψήφισμα που εξέδωσαν ζητούν

 • Να σταματήσει η περαιτέρω συρρίκνωση των τραπεζικών καταστημάτων και να αναβαθμιστεί η παροχή και η πρόσβαση των πολιτών σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προκειμένου να αποφευχθούν συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού στην τοπική οικονομία και κοινωνία.
 • Εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια μας, τον προβληματισμό μας και την κάθετη κατηγορηματική διαφωνία μας με την πρόθεση της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και των υπολοίπων συστημικών τραπεζών να διακόψουν τη λειτουργία και σε άλλα καταστήματα, γιατί βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, με τις επιπτώσεις της των διαδοχικών κρίσεων να είναι ορατές σε πολλές πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου μας και οι αποφάσεις αυτές, αν υλοποιηθούν, θα αποτελέσουν δυσάρεστη εξέλιξη και βαρύ πλήγμα για την περιοχή μας, καθώς θα αντιμετωπίσει πρόσθετες δυσκολίες, αφού λαμβάνονται συνεχώς μέτρα υποβάθμισης και αποδυνάμωσής της, σε μια περίοδο που απαιτείται στήριξη κάθε είδους για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη του τόπου μας.

Στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος παραβρέθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μάρκος Τσατσούλης.

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την επιστολή του Σύλλογου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (Σ.Ε.Τ.Π.), η οποία έχει ως εξής:

«Κύριε Δήμαρχε,

Η συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων των τραπεζών αναδεικνύεται πλέον σε ένα ζωτικής σημασίας θέμα, τόσο για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όσο και για την οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών ειδικά στην οικονομική ζωή της περιφέρειας και τελικά για την ίδια την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Ταυτόχρονα, η ίδια πολιτική των τραπεζών προκαλεί εργασιακή ανασφάλεια σε εκατοντάδες εργαζόμενους τραπεζοϋπαλλήλους, καθώς οι ακολουθούμενες – απαράδεκτες σε πολλές περιπτώσεις- πρακτικές των εργοδοτών, τους οδηγούν εκτός αγοράς εργασίας, παρά τη θέλησή τους.

Από το 2008 οι Τράπεζες στη χώρα μας, κάτω από το βάρος της ριζικής αναδιάρθρωσης του κλάδου, διέκοψαν τη λειτουργία σε 2.530 καταστήματα ή κατά 62% ενώ οι εργαζόμενοι μειώθηκαν κατά 54%. 

Ιδιαίτερα την τελευταία τριετία (2018-2021), τα πιστωτικά ιδρύματα συρρίκνωσαν την παρουσία τους κατά 438 καταστήματα (-24%) ενώ μόνο κατά την διάρκεια της πανδημίας (2020-2021) οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες έκλεισαν 293 καταστήματα ή το 18% του δικτύου τους. Παράλληλα την περίοδο 2020-2021 αποχώρησε άνω του 15% των εργαζόμενων τους. 

Εντός του 2022 και τα επόμενα έτη σύμφωνα με το νέο της business plan η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται η διακοπή λειτουργίας σε ακόμα περισσότερα καταστήματα σε όλη τη χώρα συνεχίζοντας την πολιτική της καθώς ήδη μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας(2020-2021), έχει συρρικνώσει το δίκτυο καταστημάτων της κατά 22% ή κατά 115 καταστήματα. Επιπρόσθετα μέχρι το 2025 σχεδιάζει να απομειώσει το προσωπικό της κατά το 1/3. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω θα είναι να απομείνει με το 50% του προσωπικού της που είχε στο τέλος του 2018!

Όλα τα παραπάνω γεγονότα είχαν και θα έχουν περαιτέρω σημαντική επίδραση στην ποιότητα και την εγγύτητα εξυπηρέτησης της πελατείας και του πληθυσμού, ειδικά των περιφερειακών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, δημιουργώντας εμπόδια πρόσβασης του πληθυσμού στις τραπεζικές υπηρεσίες αλλά και συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού στην τοπική κοινότητα και οικονομία.

 Επισημαίνουμε ειδικότερα ότι, η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες συνιστά βασικό στοιχείο ομαλής κοινωνικοοικονομικής ένταξης, ενώ ο περιορισμός της έκτασης του φαινομένου θεωρείται κρίσιμος για την εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο το οποίο απορρέει από μια σειρά θεσμικών εργαλείων για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου προστασίας των πολιτών (αρ. 36 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέταξε πρόσφατα την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων(αρχή 20), που έχει ως στόχο να «εξασφαλίσει στους πολίτες νέα και αποτελεσματικότερα δικαιώματα».

Συγκεκριμένα η αρχή 20 αναφέρει: «Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες καλής ποιότητας, στις οποίες περιλαμβάνονται η ύδρευση, η αποχέτευση, η ενέργεια, οι μεταφορές, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι ψηφιακές επικοινωνίες. Παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης για την πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες σε όσους την έχουν ανάγκη»

 Σήμερα με την πολιτική συρρίκνωσης των τραπεζικών καταστημάτων εμφανίζονται σε αρκετές περιφερειακές και με ιδιαίτερη εθνική σημασία, αλλά και σε αστικές, περιοχές της χώρας, σημαντικά φαινόμενα αντιμετώπισης δυσκολιών τόσο στην πρόσβαση όσο και στη χρήση χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στη σύγχρονη οικονομική, εργασιακή και κοινωνική ζωή.

Αυτό συνεπάγεται μειωμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά μέσα, μείωση της οικονομικής δραστηριότητας των τοπικών επιχειρήσεων, των εισοδημάτων και της απασχόλησης στην τοπική κοινωνία, στοιχεία που καθιστούν τους στόχους της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας έωλους.

Ενώ είναι προφανές ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε περιφέρειες με παραγωγική, εμπορική, μεταποιητική, τουριστική, εξαγωγική δραστηριότητα ή και εθνική σημασία.

Και ενώ οι νέες εφαρμογές ψηφιακής τραπεζικής θα αναμενόταν να λειτουργήσουν διορθωτικά ως προς τα παραπάνω, επιταχυνόμενες και από τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν λόγω της πανδημίας, καμία μέριμνα δεν υπάρχει ακόμα από τις τράπεζες για εκείνους που δεν έχουν εξοικείωση ή και πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες συναλλαγών ή στο διαδίκτυο . Σε αυτό συνηγορεί ότι η χώρα μας κατατάσσεται στην 25 θέση από τις 27 χώρες στην ΕΕ με βάση τα ευρωπαϊκά συγκριτικά δεδομένα του 2021 στον δείκτη μέτρησης για την πρόοδο και την ενσωμάτωση της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (δείκτης D.E.S.I.).

Τα συνδυαστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας για την Ελλάδα καταγράφουν ανάγλυφα ότι:

 1. Ως προς τους δείκτες κάλυψης του πληθυσμού από καταστήματα, τραπεζοϋπαλλήλους και ΑΤΜ:
 • ενώ στην Ευρωζώνη αναλογεί ένα τραπεζικό κατάστημα ανά 2.890 κατοίκους στην Ελλάδα αντιστοιχεί ανά 298 κατοίκους (+117% περισσότερα καταστήματα στην Ευρωζώνη)
 • ενώ στην Ευρωζώνη αναλογεί ένας τραπεζοϋπάλληλος ανά 188 κατοίκους στην Ελλάδα αντιστοιχεί ανά 324 κατοίκους (+72% περισσότεροι τραπεζοϋπάλληλοι στην Ευρωζώνη)
 • ενώ στην Ευρωζώνη αναλογεί ένα ΑΤΜ ανά 1.553 κατοίκους στην Ελλάδα αντιστοιχεί ανά 880 κατοίκους.(+21% περισσότερα ΑΤΜ στην Ευρωζώνη).

2.     Ως προς τα ηλικιακά χαρακτηριστικά του πληθυσμού που χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή τραπεζική:

 • το 2021 για την ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών το 32% αυτής δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο το υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ μόλις το 47% του πληθυσμού αυτού κάνει χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής, το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη.
 • το 2021 για την ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών το 62,5% αυτής δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο το υψηλότερο ποσοστό με τις άλλες χώρες της ΕΕ ενώ μόλις το 37% του πληθυσμού αυτού κάνει χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής, το χαμηλότερο και πάλι ποσοστό στην Ευρωζώνη
 • το 2021 οι κάτοικοι των ημιαστικών/περιαστικών περιοχών στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή τραπεζική σε ποσοστό 51% (έναντι 63% των κατοίκων στις μεγάλες αστικές περιοχές) ενώ οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών σε ποσοστό μόλις 38%. Και τα δύο ποσοστά είναι τα χαμηλότερα από τις υπόλοιπες χώρες στην Ευρωζώνη.
 • συνολικότερα το 2021, το ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή τραπεζική ανέρχεται σε ποσοστό 54%, το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης στην Ευρωζώνη έναντι 68% που είναι ο μέσος όρος των χωρών της.
 • όλα τα παραπάνω συμβαίνουν την ίδια στιγμή που ο αριθμός ταμειακών συναλλαγών ανά κατάστημα είναι ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη και μάλιστα δέκα φορές περισσότερο (62.300 ετήσιες συναλλαγές στην Ελλάδα, έναντι 984 στην Ευρωζώνη) , σύμφωνα με την ‘Εκθεση Payments Statistics 2020 της ΕΚΤ.

Με βάση τα παραπάνω, η συνεχιζόμενη πολιτική μείωσης των τραπεζικών καταστημάτων προβλέπεται ότι θα εντείνει και την απομόνωση των ευάλωτων κοινωνικών και οικονομικών ομάδων, μεταξύ των οποίων τα φτωχά νοικοκυριά και τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η παράλληλη πολιτική διαχωρισμού των πελατών σε προνομιούχους και μη, που ακολουθούν οι τράπεζες, θα λειτουργήσει ενισχυτικά προς την ίδια, λάθος κατεύθυνση.

Επιπρόσθετα οι Τράπεζες αυτή τη στιγμή, μετά από τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις αλλά και την πρόσφατη στήριξη μέσω του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ», μοιάζουν να αγνοούν επιδεικτικά τον αναπτυξιακό ρόλο τους και την ανάγκη της οικονομίας για βιώσιμη, μακροπρόθεσμη περιφερειακή ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που θα εξαρτηθεί και από την αποτελεσματική και ταχεία εισροή και διοχέτευση των σημαντικών επενδυτικών πόρων για την ελληνική οικονομία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και των λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων που προβλέπονται για την περίοδο 2021-2027.

Τέλος, η ίδια πολιτική συρρίκνωσης θέτει πλέον ανοικτά σοβαρούς προβληματισμούς για τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, λόγω και πιθανών εναρμονισμένων πρακτικών από τις Τράπεζες, σε σχέση με τις περιφέρειες που επιλέγουν να παύσουν ή να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Οι Τράπεζες συνεχίζουν να μένουν προσδεδεμένες σε αδιέξοδες λογικές συρρίκνωσης, εξαντλούνται στο βραχυπρόθεσμο «κυνήγι» δεικτών κόστους, αντί να επενδύσουν σε σχέδια και λογικές ανάπτυξης, που είναι προϋπόθεση για να τιμήσουν την εμπιστοσύνη της πελατείας τους και να συμμετέχουν υπεύθυνα στον ρόλο τους για την απαραίτητη στήριξη της χειμαζόμενης οικονομίας και στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης της χώρας.

Θεωρούμε ότι σε όλα τα παραπάνω με το θεσμικό σας ρόλο, θα είστε σύμμαχοι, αρωγοί και συνοδοιπόροι μας και με τις ενέργειές σας θα βοηθήσετε να αποτρέψουμε την δημιουργία εμποδίων στην πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και συνακόλουθα στην βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, την οποία θεωρούμε θεμελιακή και απαραίτητη βάση για μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Από την πλευρά μας ζητούμε:

 • Να θέσετε σε διαδικασίας έκδοση ψηφίσματος τις παραπάνω θέσεις μας, και να συνδράμετε στην προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού «Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς», επισημαίνοντας την ανάγκη να σταματήσει η περαιτέρω συρρίκνωση των τραπεζικών καταστημάτων και να αναβαθμιστεί η παροχή και η πρόσβαση των πολιτών σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προκειμένου να αποφευχθούν συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού στην τοπική οικονομία και κοινωνία.
 • Να εκφράσετε τη δυσαρέσκεια σας, τον προβληματισμό σας και την κάθετη κατηγορηματική διαφωνία σας με την πρόθεση της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και των υπολοίπων συστημικών τραπεζών να διακόψουν τη λειτουργία και σε άλλα καταστήματα.

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, με τις επιπτώσεις της των διαδοχικών κρίσεων να είναι ορατές σε πολλές πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου, οι αποφάσεις αυτές, αν υλοποιηθούν, θα αποτελέσουν δυσάρεστη εξέλιξη και βαρύ πλήγμα για την περιοχή σας, καθώς θα αντιμετωπίσει πρόσθετες δυσκολίες, αφού λαμβάνονται συνεχώς μέτρα υποβάθμισης και αποδυνάμωσής της, σε μια περίοδο που απαιτείται στήριξη κάθε είδους για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη του τόπου σας».