Διεθνείς τράπεζες μειώνουν το δανεισμό προς τη βιομηχανία ενέργειας

Μείωση των «έμμεσων» εκπομπών άνθρακα τον τελευταίο χρόνο έχει επιτύχει η ολλανδική τράπεζα ING.

Η τράπεζα προέβη σε ριζική μείωση των δανεισμών της προς τη βιομηχανία ενέργειας, καθώς και σε περιορισμό του δανεισμού σε νέα projects παραγωγής και χρήσης άνθρακα. Παράλληλα, αύξησε τη χρηματοδότησή της σε εγχειρήματα με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ING, η τράπεζα μείωσε το χαρτοφυλάκιο δανεισμού της σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα, κατά 22%, ενώ στο προσκήνιο των δραστηριοτήτων της εισέρχεται πλέον η χρηματοδότηση εγχειρημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η χρηματοδότησή της στον εν λόγω τομέα αυξήθηκε κατά 1,9 εκατ. ευρώ το 2019 σε σχέση με το 2018.

Η ΙΝG αποτελεί μία από τις τράπεζες οι οποίες τα τελευταία χρόνια στοχεύουν στον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Η ομάδα αυτή των τραπεζών προσβλέπει στη συγκέντρωση 2,4 τρισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό.

Σε συνεργασία με τις BBVA, BNP Paribas, Standard Chartered και Société Générale, η ING έχει προβεί στην ανάπτυξη επιστημονικών μεθόδων για τη μέτρηση του αντικτύπου που έχει στο περιβάλλον η χρηματοδότηση ρυπογόνων projects.

Βασικός στόχος αυτών των τραπεζών είναι η προώθηση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων τους, με σκοπό να παρακινήσουν και άλλες τράπεζες να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα.

Φωτό: Stephanie Lecocq/ΑΠΕ-ΜΠΕ