Διεγράφη από το Χρηματιστήριο η μετοχή της Βαράγκης

Την διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας Βαράγκης, αποφάσισε η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την συνεδρίασή της στις 6 Απριλίου του 2023. Η  εν λόγω απόφαση ελήφθη σε εφαρμογή του άρθρου 2.6.12. του Κανονισμού του Χρηματιστήριου Αθηνών, καθώς η μετοχή τελεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα (Μάρτιος 2022) και δεν υπάρχει προοπτική επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Βαράγκης, ως ημερομηνία αφαίρεσης των μετοχών της Εταιρίας από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίστηκε η Παρασκευή 21.04.2023.

Συνεπεία τούτου, η Εταιρία ενημερώνει ότι το μετοχολόγιο θα τηρείται ηλεκτρονικά από την Εταιρία και οι μέτοχοι θα μπορούν να ενημερώνονται στο e-mail:  varangisavepe@gmail.com

Σημειώνεται ότι η Βαράγκης εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών  στις 29 Ιουλ 1998.