Δεσμευτική Συμφωνία της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών με την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Cosmos

Δεσμευτική Συμφωνία της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών με την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Cosmos και υποβολή αίτησης για την ένταξfη ομολογιών της τιτλοποίησης στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων “Ηρακλής” [22.10.2021]

211022_Cosmos Corporate Announcement GR.pdf