Δέσμευση 680 κιλών ψαριών σε επιχείρηση του Πειραιά

Οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, συνεχίζοντας τους συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιούν στην αγορά, προχώρησαν στη δέσμευση αλιευμάτων συνολικού βάρους 680 κιλών.

Συγκεκριμένα, κατά τον υγειονομικό κτηνιατρικό έλεγχο σε ψυκτική αποθήκη του Πειραιά, οι ελεγκτές κτηνίατροι εντόπισαν και δέσμευσαν 96 χαρτοκιβώτια με κατεψυγμένο φιλέτο λαυράκι βάρους 480 κιλών και 40 χαρτοκιβώτια με φιλέτο τσιπούρας βάρους 200 κιλών προέλευσης Τουρκίας, επειδή τα συγκεκριμένα αλιεύματα δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ως προς την επισήμανση.