ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Όμιλος ΕΤΕ- Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2021

Δείτε το Δελτίο Τύπου για τα Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2021 του Ομίλου ΕΤΕ

Επισυνάπτεται και η σχετική παρουσίαση των αποτελεσμάτων 2Q21 Financial Results

Δελτίο Τύπου
2Q21 Financial Results