ΔΕΛΤΑ: Στην Οικογένεια Χατζάκου το 43,2% που κατείχε στη ΜΕΒΓΑΛ – Στα 25,8 εκατ. το τίμημα

Την πώληση και μεταβίβαση του ποσοστού 43,2% (περίπου), που κατείχε στη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, προς μέλη της Οικογένειας Χατζάκου, ανακοίνωσε η ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της VIVARTIA.

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 25,863 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση ΔΕΛΤΑ

Η ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της VIVARTIA, ανακοινώνει την πώληση και μεταβίβαση του ποσοστού 43,2% (περίπου), που κατείχε στη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, προς μέλη της Οικογένειας Χατζάκου.
Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 25,863 εκατ. ευρώ.
Η αξία πώλησης είναι 85% πάνω από τη λογιστική αξία (book value) που είχε η εταιρία ΔΕΛΤΑ στα βιβλία της.
Το προϊόν της πώλησης θα ενισχύσει τη χρηματοοικονομική θέση της ΔΕΛΤΑ και θα εξυπηρετήσει περαιτέρω επενδυτικές της κινήσεις.