Deloitte: Ευκαιρία Ανάπτυξης για την Ελλάδα η 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Τις τελευταίες εξελίξεις για τη βιομηχανία και τους λόγους για τους οποίους οι «Έξυπνες Εγκαταστάσεις» (Smart factories) θα αποτελέσουν το σημείο αιχμής στην μετεξέλιξη των επιχειρήσεων, παρουσίασε ο κ. Nick Davis, Deloittes UK Digital Transformation Leader, στο Συνέδριο του ΣΕΒ, με τίτλο «Βιομηχανία 4.0: Μια ευκαιρία ανάπτυξης που δεν πρέπει να χάσει η Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε την 19η Δεκεμβρίου 2019, στο Χίλτον. Το συγκεκριμένο συνέδριο εστίασε στις νέες τεχνολογίες, τα επιχειρηματικά μοντέλα και πρότυπα τα οποία υιοθετούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, ως κομμάτι ευρύτερων ψηφιακών στρατηγικών. Αναφορικά με την ελληνική βιομηχανία, η μετεξέλιξη σημειώνει ανοδική πορεία, συναντώντας όμως και προσκόμματα.

Με γνώμονα την παγκόσμια έκθεση που εκπόνησε η Deloitte “Deloitte and MAPI Smart Factory Study, ο κ. Davis αναφέρθηκε εκτενώς στην επίδραση που θα έχει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στις επιχειρήσεις. Οι παραδοσιακές δομές της αλυσίδας εφοδιασμού θα αντικατασταθούν από ψηφιακά δίκτυα ανεφοδιασμού. Με την τοποθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα επιτευχθούν ο συγχρονισμός του σχεδιασμού, ο άμεσος και ‘έξυπνος’ εφοδιασμός, η ψηφιακή ανάπτυξη προϊόντων, η συνδεσιμότητα του καταναλωτικού κοινού και η ανάλυση της μετά-αγοράς, ενώ θα μπορούν να λειτουργήσουν οι επονομαζόμενες Έξυπνες Εγκαταστάσεις.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Davis: «Το κλειδί της επιτυχίας εδράζεται στα εξής στάδια: Δημιουργούμε την επιχειρηματική υπόθεση, σιγουρεύουμε την ενεργή εμπλοκή της Διοίκησης από τα πρώτα στάδια, θέτουμε βραχυπρόθεσμο ROI, αναζητούμε διαρκώς νέες ευκαιρίες και προσεγγίσεις, ξεκινάμε με τη χρήση μικρών περιπτώσεων, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας μας και τέλος, αξιοποιούμε την επιτυχία για μελλοντικές επενδύσεις. Δυστυχώς, έχουμε εντοπίσει τα προσκόμματα στη ροή, καθώς καταγράφεται έλλειψη εμπειρίας, σημαντικών επιχειρηματικών υποθέσεων και συνολικής στρατηγικής αλλά και δυσκολία στην υιοθέτηση νέων διαδικασιών. Διατηρούμε όμως την αισιοδοξία μας για την ενεργοποίηση των Ελλήνων επιχειρηματιών προς τη νέα βιώσιμη ψηφιακή πραγματικότητα.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οφέλη των Έξυπνων Εγκαταστάσεων αφορούν τη συνδεσιμότητα, τη διαφάνεια, την ευελιξία, την πρόληψη και την βελτιστοποίηση όλης της αλυσίδας λειτουργιών. Με τη δημιουργία τους θα βελτιωθεί η αποδοτικότητα, θα μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος των συστημάτων εκτός λειτουργίας, μέσω άμεσης και προγνωστικής συντήρησης, ενώ παράλληλα θα καλυτερεύσει η ποιότητα, η συμμόρφωση, η παραγωγικότητα και θα ελαχιστοποιηθεί το κόστος. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα της ακριβής παρακολούθησης αποθεμάτων από τις πρώτες ύλες έως και την τελική παράδοση σε πελάτες. Επιπροσθέτως, θα μπορούν οι υπεύθυνοι να λαμβάνουν αναφορές σε πραγματικό χρόνο αλλά και παρελθοντικών περιπτώσεων της κατάστασης παραγωγής.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 86% των κατασκευαστών είναι θετικοί ως προς τις πρωτοβουλίες για τις Έξυπνες Εγκαταστάσεις, καθώς πιστεύουν ότι θα αποτελέσουν το βασικό κίνητρο αύξησης του ανταγωνισμού τα επόμενα 5 χρόνια. Το 83% υποστηρίζει ότι οι Έξυπνες Εγκαταστάσεις θα μετασχηματίσουν τον τρόπο παραγωγής προϊόντων και το 58% θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός των Έξυπνων Εγκαταστάσεων θα αυξηθεί το 2020.

Οι Έξυπνες Εγκαταστάσεις θα οδηγήσουν σε αλλαγές στις οργανωτικές και διοικητικές δομές, με στόχο τη βέλτιστη ροή εργασιών και λήψη αποφάσεων. Εξίσου σημαντική είναι η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και η απόκτηση εξειδίκευσης του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων σε IT, OT και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, με βάση τις νέες ψηφιακές τάσεις, με στόχο τον μετασχηματισμό του τρόπου εργασίας. Επίσης, η νέα γενιά εργαζομένων οφείλει να αντιλαμβάνεται πώς να μετατρέπει τα διαθέσιμα δεδομένα σε αξία, γνωρίζοντας ενδελεχώς τη διαδικασία και τη σύνδεση μεταξύ κόστους και εσόδων.

Βασικός στόχος εξακολουθεί να θεωρείται η πλήρης αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής ευημερίας. Οι επενδύσεις στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνολογιών σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή και την παρουσίαση νέων επιχειρησιακών δομών, λειτουργικών διαδικασιών και εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού με νέες δεξιότητες θα οδηγήσουν στην πλήρη εξέλιξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Να σημειωθεί πως ο ΣΕΒ σύστησε το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ως έναν μόνιμο μηχανισμό, για τη συνεχή παρακολούθηση του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού οικονομίας και επιχειρήσεων. Το Παρατηρητήριο έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό τεκμηρίωσης και παρακολούθησης της τεχνολογικής ετοιμότητας και πολιτικών στην Ελλάδα και λειτουργεί με την υποστήριξη της Deloitte.