Δεκτή η παραίτηση Τζανερρίκου από το δικαστικό Σώμα – Δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα

Δεκτή έγινε με Προεδρικό Διάταγμα η -από 10.04.2023- παραίτηση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Χρήστου Τζανερρίκου, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος πρόεδρος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο νομιμότητας των κομμάτων που συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές.

Το Προεδρικό Διάταγμα αποδοχής της παραίτησης του κ. Τζανερρίκου αναφέρει:

«Με Προεδρικό Διάταγμα της 20ής Απριλίου 2023, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 παρ. 4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), γίνεται δεκτή η από 10.04.2023 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Χρήστου Τζανερρίκου του Κοσμά.

Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατέχει (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3417514911/20.04.2023).

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ»

Το Προεδρικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Γ΄, φύλλο 1090, της 20ής Απριλίου 2023).