Δείκτης ανάκαμψης: Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει και προσεγγίζει τον δείκτη της Ευρωζώνης

Του Παναγιώτη Πετράκη*

Την εβδομάδα έως τις 16 Μαΐου ο δείκτης ανάκαμψης βελτιώθηκε αισθητά από τις από τις 81 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, στις 85,3 μονάδες.

Σε αυτό συνέβαλε κυρίως η σημαντική βελτίωση της ζήτησης / κατανάλωσης στην οποία οφείλεται περίπου το 30% της αύξησης αυτής. Επιπρόσθετα, η βελτίωση οφείλεται σε ποσοστό περίπου 22% στη βελτίωση της κινητικότητας και σε 19% περίπου σε βελτίωση στην υγεία και 6% στην αγορά εργασίας. Στην παραγωγή / βιομηχανία οφείλεται μόλις το 2% περίπου της αύξησης του δείκτη ανάκαμψης. Από την άλλη μεριά παρατηρήθηκε επιδείνωση στο χρηματοοικονομικό κλάδο αντίστοιχη σε μέγεθος με αυτή της βελτίωσης της υγείας. Φαίνεται λοιπόν η ελληνική κοινωνία και οικονομία να ανακάμπτει με σημαντικό ρυθμό προσεγγίζοντας τον αντίστοιχο δείκτη της Ευρωζώνης.

Tην προηγούμενη εβδομάδα είχαμε παρατηρήσει μικρή μείωση του δείκτη ανάκαμψης.

Στην Ευρωζώνη (της οποία τα στοιχεία από την Oxford Economics και παρουσιάζουν μια μικρή καθυστέρηση), παρατηρείται βελτίωση την εβδομάδα έως τη 2α Μαΐου, στις 75,1 μονάδες σε σχέση με τις 74,5 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας. Τις τελευταίες εβδομάδες λοιπόν παρατηρείται σταθερή βελτίωση του δείκτη η οποία οφείλεται κυρίως στη ζήτηση / κατανάλωση και στην υγεία που βελτιώθηκαν. Επιπροσθέτως, βελτίωση -αν και μικρότερη- παρατηρείται στην κινητικότητα και στην παραγωγή / βιομηχανία.

Προβλέψεις ΑΕΠ

Δεν υπάρχει αλλαγή σε σχέση με τις προβλέψεις της προηγούμενης εβδομάδας.

Έτσι, το 2021 ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ εκτιμάται σε 3,40% ενώ ήταν 3,48% στην προηγούμενη εκτίμηση.

Για το 2022 ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ εκτιμάται σε 6,65% ενώ ήταν 7,22% στην προηγούμενη εκτίμηση.

Oι νέες εκτιμήσεις της Oxford Economics αλλά και την Consensus Economics δημιουργούν προβληματισμό για το τρέχων έτος και για το 2022.

Πανδημία και Οικονομία

Οι τάσεις στην οικονομία παραμένουν σταθερές καθώς μειώνονται τα μέτρα αποστασιοποίησης παρά τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων και θανάτων από την πανδημία.

* O καθηγητής Παναγιώτης Πετράκης, επιστημονικός υπεύθυνος στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με συνεργάτες τους Δρ. Π.Χ. Κωστή και Δρ. Κ.Η. Καυκά και ομάδα ερευνητών παράγουν τους δείκτες από τη Βάση Δεδομένων για Οικονομικές προβλέψεις.

Πηγη: ot.gr