ΔΕΗ: Την 1η Δεκεμβρίου τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2020

Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι τα οικονομικά αποτελέσματα για το  Εννεάμηνο 2020 θα ανακοινωθούν την Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020, μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την επόμενη ημέρα, 2 Δεκεμβρίου 2020, η ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει Investor Day προκειμένου να ενημερώσει την επενδυτική κοινότητα για τις εξελίξεις αναφορικά με τις στρατηγικές και οικονομικές προοπτικές του Ομίλου για την περίοδο 2020-2023 καθώς και για τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2020.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω webcast και θα παρουσιασθεί από τον κ. Γεώργιο Στάσση, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ και από μέλη της Εκτελεστικής Διοικητικής ομάδας του Ομίλου.