ΔΕΗ: Θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα ανοιχτά ζητήματα

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα – σε συνέχεια των από 15 και 16 Φεβρουαρίου 2017 ανακοινώσεων της – ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη διαδικασία για τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στο παρελθόν στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συμμόρφωση με το δίκαιο περί ανταγωνισμού έχει μεγάλη σημασία για τη ΔΕΗ και είναι σε πλήρη αρμονία με την στρατηγική της, αναφέρει η Επιχείρηση σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

Η έναρξη της διαδικασίας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας. Η ΔΕΗ δεσμεύεται πλήρως να συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διευκρίνιση όλων των ανοιχτών ζητημάτων και παραμένει προσηλωμένη στον επιχειρησιακό της μετασχηματισμό, που ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2019.