ΔΕΗ: Στις 16 Δεκεμβρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή δύο μελών του Δ.Σ.

ΔΕΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 16122021