ΔΕΗ: Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2017 στους αναλυτές

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2017 στους Αναλυτές

Ανακοίνωση

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 30 Απριλίου 2018, την ενημέρωση των Αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2017, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.dei.gr).

https://www.dei.gr/Documents2/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ%20ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ%202017/FY2017/PPC%20-%20%20FY2017%20-%20GR.pdf

Αθήνα, 30 Απριλίου 2018