ΔΕΗ: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2021

Ανακοίνωση

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο 2021, ως εξής:

–           Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 : 20 Απριλίου 2021

–           Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dei.gr) της Ετήσιας Οικονομικής  Έκθεσης 2020 : 20 Απριλίου 2021

–           Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: 24 Ιουνίου 2021.