ΔΕΗ: Κάτω του 5% το ποσοστό της Silchester – Γιατί μειώθηκε η συμμετοχή της

Τη μείωση του ποσοστού της στη μετοχή της ΔΕΗ  στο 4,95% από 9,92% το Δεκέμβριο ανακοίνωσε η Silchester International Investors.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η περαιτέρω μείωση του ποσοστού συμμετοχής της Silchester στο 4,95% από 9,92% τον Δεκέμβριο του 2019 αποδίδεται σε κινήσεις απεγκλωβισμού της σε σχέση με τα πολύ υψηλά επίπεδα τιμών του 2010 και 2011 οπότε και ήταν τοποθετημένη στη ΔΕΗ.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν, ότι η Silchester επιδιώκει να ισορροπήσει και τις οικονομικές της καταστάσεις κι έτσι και τον Δεκέμβριο του 2019, οπότε και η τιμή της μετοχής της ΔΕΗ είχε ανέβει κατά 150% μείωσε το ποσοστό των μετοχών της στο 9,92% από 13,8%, και τώρα που η τιμή είναι 179% πάνω συγκριτικά με τα υψηλότερα του 2020 προέβη σε πωλήσεις.

Κύκλοι της αγοράς υποστηρίζουν ότι σε καμία περίπτωση οι κινήσεις αυτές δεν σημαίνουν μείωση της εμπιστοσύνης έναντι της ΔΕΗ, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι πωληθείσες μετοχές βρίσκουν αγοραστές.

H ανακοίνωση της ΔΕΗ 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 8.9.2020 από την εταιρία «Silchester International Investors LLP» («Silchester») με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες:

– Silchester International Investors International Value Equity Trust

– Silchester International Investors International Value Equity Group Trust

– Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust

– Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust

– The Calleva Trust

στις 7.9.2020 η συνολική συμμετοχή των παραπάνω διαμορφώθηκε σε 11.492.509 μετοχές ή 4,95% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ από 9,92% στις 11.12.2019.

Η Silchester έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια από τους πελάτες της για τις επενδύσεις τους και εξουσιοδότηση να ψηφίζει για λογαριασμό τους. Εντούτοις, η Silchester δεν ενεργεί ως θεματοφύλακας για τους πελάτες της και επομένως οι μετοχές δεν τηρούνται στο όνομα της Silchester αλλά στο όνομα της τράπεζας-θεματοφύλακα (custodian bank) κάθε πελάτη.

Η μεταβολή της συμμετοχής της Silchester οφείλεται σε μια σειρά από συναλλαγές σε διάφορες ημερομηνίες.