ΔΕΗ: Ημερομηνία ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου

Ανακοίνωση

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. για το Α’ εξάμηνο 2020, θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αθήνα, 26 Αυγούστου  2020