ΔΕΗ: Επικεφαλής των Επενδυτικών Σχέσεων ο κ. Ιωάννης Στέφος

Καθήκοντα διευθυντή της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου ΔΕΗ αναλαμβάνει ο κ. Ιωάννης Στέφος, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Από το 2010, ο κ. Στέφος κατείχε θέσεις ευθύνης στις Επενδυτικές Σχέσεις, ενώ προηγουμένως είχε εργαστεί στις Γενικές Διευθύνσεις της Διανομής και της Εμπορίας της ΔΕΗ.

Πριν την ένταξή του στη ΔΕΗ το 2005, είχε εργασθεί στον τραπεζικό τομέα.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας & Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.