ΔΕΗ: Ειδικός διαπραγματευτής στο ΣΜΕ η Alpha Finance

Ειδικός διαπραγματευτής στο ΣΜΕ της ΔΕΗ ορίστηκε η Alpha Finance.
Ειδικότερα, η Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.  γνωστοποίησε ότι η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη συνεδρίαση της 13.07.2018 ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στο ΣΜΕ επί των μετοχών της εταιρίας «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ» με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018.