ΔΕΗ: Bλέπει περιθώριο ανόδου 45% η Optima – Στα top picks με τιμή στόχο 17,40 ευρώ και σύσταση “buy”

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ, στα 17,40 από 12,2 ευρώ δίνει η Optima Bank, διατηρώντας σύσταση “buy”, ενώ την συμπεριλαμβάνει και στις κορυφαίες επιλογές της στο ταμπλό, καθώς διαβλέπει περιθώριο ανόδου 45%.

Οπως σημειώνει η χρηματιστηριακή στην ανάλυση της η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά, αντιμετώπισε την τέλεια καταιγίδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2-3 ετών, με την εκτίναξη του κόστους του Φυσικού Αερίου και του πετρελαίου να οδηγεί τις τιμές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε πρωτοφανή επίπεδα το 2022. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ, ως ο σημαντικότερος εγχώριος παίκτης τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια, όχι μόνο κατάφερε να βγει αλώβητη από την κρίση (δεν υπήρξε σημαντική έξαρση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών) και να ανταποκριθεί στις προβλέψεις κερδοφορίας της (οι οποίες αναπροσαρμόστηκαν προς τα πάνω σε 1,2 δισ. ευρώ για το 2023e ή σε 1,5 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας), αλλά παράλληλα να συνεχίσει το φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο (με 770MW δυναμικότητας ΑΠΕ ήδη σε λειτουργία στην Ελλάδα, κάθετη επέκταση στη Ρουμανία με την εξαγορά της ENEL, αυξημένο αποτύπωμα λιανικής με την Κωτσόβολος).

Κοιτάζοντας μπροστά, η δέσμευση της διοίκησης στην αναβάθμιση των ΑΠΕ, η γεωγραφική επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη, η καθετοποίηση σε Παραγωγή/Παροχή/Διανομή, οι συνέργειες από τη διασυνοριακή εμπορία ενέργειας και το τμήμα λιανικής αναμένεται να οδηγήσουν την κερδοφορία του Ομίλου πάνω από τα 2 δισ. ευρώ έως το 2025e, γεγονός που σε συνδυασμό με την αναμενόμενη επαναφορά της πολιτικής αναδιανομής μερίσματος φέτος, αναμένεται να συνεχίσει να παρέχει στήριξη στη μετοχή της ΔΕΗ, η οποία παρά το ράλι LTM +64%, εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με ελκυστικό EV/EBITDA 2024e-25e στο 5. 5x και 4,6x αντίστοιχα, περίπου 29-39% έκπτωση σε σχέση με τη μικτή ομάδα συγκριτών μας για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας/Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η ΔΕΗ παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα το επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό της σχέδιο, με στόχο για το 2026e EBITDA στα 2,3 δισ. ευρώ (από 1,5 δισ. ευρώ το 2023e), δυναμικότητα ΑΠΕ στα 8,9GW (συμπεριλαμβανομένων των 3,4GW Υδροηλεκτρικών), πλήρη σταδιακή κατάργηση των λιγνιτικών μονάδων, σωρευτικές επενδύσεις 9 δισ. ευρώ μέχρι το 2026e, αύξηση του καθαρού χρέους/EBITDA σε 3-3,5x μέχρι το 2026 (από 2,3x το 2023e), καθαρά κέρδη περίπου 4 x αύξηση έως το 2026e σε 0,7-0,8 δισ. ευρώ (από 200 εκατ. ευρώ το 2023e) και διανομή μερίσματος που θα αυξηθεί σταδιακά από 35% το 2023 σε 55% το 2026e (0,2-1,0/μετοχή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας). Κύριος μοχλός ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα θα είναι η παραγωγή από ΑΠΕ (η ΔΕΗ κατέχει ένα ώριμο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ περίπου 5GW), η επέκταση του RAB τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία σε 5,1 δισ. ευρώ έως το 2026e (από 4,3 δισ. ευρώ σήμερα), και σε μικρότερο βαθμό από τις διασυνοριακές συνέργειες, την επέκταση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών χονδρικής και το αυξανόμενο δίκτυο e-mobility.

Αυξήσαμε τις προηγούμενες παραδοχές μας για τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη κατά 40-50% για το 2024-26e, κυρίως λόγω της Ρουμανίας. Έχουμε επίσης αυξήσει σημαντικά τις προηγούμενες εκτιμήσεις μας για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες σε συνδυασμό με ορισμένες απαιτήσεις WC συνεπάγονται αρνητική απόδοση FCF κατά 29% για το 2023-26e. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του DPS κατά 0,20 ευρώ για το 2023e και >1,0 για το 2026e, αναμένουμε ότι ο Καθαρός Δανεισμός θα κορυφωθεί το 2026e στο 3,8x.

Χρησιμοποιούμε πολλαπλασιαστική προσέγγιση αποτίμησης για να αποτιμήσουμε αντίστοιχα τις διάφορες Επιχειρηματικές Μονάδες της ΔΕΗ, καθώς θεωρούμε ότι είναι η καταλληλότερη δεδομένης της γεωγραφικής της επέκτασης, της κάθετης ολοκλήρωσής της στις επιχειρήσεις παραγωγής/διανομής προμηθειών και επίσης της αυξανόμενης συμβολής της από τις ΑΠΕ. Αναλυτικότερα, μετά την εφαρμογή ρητών πολλαπλασιαστών στην αναμενόμενη συνεισφορά EBITDA του 2024e από κάθε τομέα, καταλήγουμε σε EV ομίλου 13,16 δισ. ευρώ- μετά την αφαίρεση του αναμενόμενου Καθαρού Δανεισμού του ομίλου για το 2024e ύψους 5,94 δισ. ευρώ, καθώς και της Λογιστικής Αξίας των μειοψηφιών (49% συμμετοχή στον ΔΕΔΔΗΕ), εξάγουμε τιμή-στόχο 17,40 ευρώ/μετοχή (45% περιθώριο ανόδου, σύσταση “Αγορά”). Σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, η ΔΕΗ εμφανίζεται βαθιά υποτιμημένη σε EV/EBITDA 2024-25e (διαπραγματεύεται με έκπτωση c29-39%).