ΔΕΗ: Απόσπασμα πρακτικού για συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπή Ελέγχου

Πρακτικό