ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Σύσταση κοινής εταιρείας με τη RWE Renewable

Την ολοκλήρωση της από κοινού εταιρείας με τη RWE Renewable ανακοίνωσε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Η νέα εταιρεία θα ανομάζεται ΜΕΤΩΝ Ενεργειακή και το πεδίο δράσης της θα είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη νέα εταιρεία συνεισέφερε έννεα θυγατρικές της με ποσοστό 100%, εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν φωτοβολταϊκά έργα στην Ελλάδα, με το συνολική παραγώμενη ισχύς στα 940 MW, έργα τα οποία βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία στα όρια του πρώην λιγνιτωρυχείου στο Αμύνταιο.

Η συνεισφορά αυτή δίνει στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ποσοστό 49% στη νέα εταιρεία. Από τη μεριά της η RWE Renewable για την απόκτηση του υπόλοιπου 51% κατέβαλε μετρητά και με το ποσοστό αυτό έχει εξασφαλίσει τον αποκλειστικό έλεγχο της κοινής εταιρείας.

Παράλληλα εξασφαλίζει ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων αντίστοιχου μεγέθους στην Ελλάδα με σκοπό να το συμπεριλάβει στην κοινή εταιρεία.