ΔΕΗ: Άγονη η τρέχουσα διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων

Άγονη η τρέχουσα διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 8.2.2019 με ομόφωνη απόφασή του κήρυξε την τρέχουσα διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων άγονη, λόγω έλλειψης ικανοποιητικών προσφορών.

Print Friendly, PDF & Email