ΔΕΔΔΗΕ : Λιγότερα από 400 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Σε ποιες περιοχές συνεχίζονται οι εργασίες

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Äéïíýóïõ, ôçí ÐÝìðôç 18 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óå äñáìáôéêÞ êáôÜóôáóç ðáñáìÝíåé áêüìá ï Äéüíõóïò ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÌÞäåéá". ÐïëëÜ óðßôéá áêüìá äåí Ý÷ïõí ñåýìá êáé íåñü êáèþò åêáôïíôÜäåò äÝíôñá Ý÷ïõí êáôáðÝóåé óôçí ðåñéï÷Þ. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Κοντά στην ολοκλήρωσή τους βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση των προβλημάτων ηλεκτροδότησης που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Αττική.

Συνεχίζονται οι εργασίες σε Άγιο Στέφανο, Δροσιά, Άνοιξη, Διόνυσο, Εκάλη και Κηφισιά, με 400 σπίτια να παραμένουν χωρίς ρεύμα.

«Ο εκτιμώμενος αριθμός των νοικοκυριών που εξακολουθούν να παρουσιάζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης είναι λιγότερα από 400 και οι εργασίες των συνεργείων συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.

Να σημειωθεί ότι η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν απομείνει στο Δίκτυο της Χαμηλής Τάσης, απαιτούν εργασίες σε κάθε μια παροχή χωριστά. Όσα νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Εταιρία τηλεφωνικά στο 11500 ή 2111900500», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ είχε ανακοινώσει επιπλέον ελαφρύνσεις σε όσους πελάτες της αντιμετώπισαν προβλήματα ηλεκτροδότησης τις τελευταίες ημέρες.