Δασικοί χάρτες: Παράταση 6 μηνών στην προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων

Παρατείνεται για διάστημα έξι μηνών η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες, όπως προβλέπει νέα τροπολογία του ΥΠΕΝ στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη φαρμακευτική κάνναβη. Η παράταση επεκτείνεται περαιτέρω για 20 ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%» του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρατείνεται από τη λήξη της, για 6 μήνες, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών.

Πρόκειται για την ανάρτηση που γίνεται εντός του έτους και αφορά δηλαδή τους χάρτες στους όποιους έχουν συμπεριληφθεί λάθη του κράτους, οικιστικές πυκνώσεις.

Αναλυτικότερα, με τροπολογία του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρατείνεται από τη λήξη της, για έξι (6) μήνες, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών, η ανάρτηση των οποίων υλοποιείται εντός του 2021. Η εν λόγω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.

Διορθώσεις που εμπίπτουν σε κατηγορία πρόδηλου σφάλματος, υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους ανωτέρω αναρτημένους δασικούς χάρτες εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Κατά των διορθώσεων επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 ν.3889/2010), εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Αν η διόρθωση αφορά σε κυρωμένο τμήμα του δασικού χάρτη, ανακαλείται η απόφαση κύρωσης για το τμήμα που διορθώνεται.

Αντιρρήσεις ή αιτήματα διόρθωσης προδήλου σφάλματος που έχουν υποβληθεί κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών και εμπίπτουν στις διορθούμενες κατά τα ανωτέρω εκτάσεις, δεν εξετάζονται και το τυχόν καταβληθέν ειδικό τέλος επιστρέφεται στον δικαιούχο.