Daily Pivot Analysis – FTSE/XA Large Cap (12/01/2023) & Ημερήσιο Δελτίο Ανοιχτών Θέσεων (11.01.2023)

Daily Pivot Analysis (12.01.2023) | FTSE/XA Large Cap |(Κλείσιμο 11.01.2023)

Ημερήσιο Δελτίο Ανοιχτών Θέσεων  (OpenInterest) – 11.01.2023

Στέφανος Δ. Πουλής

sdpoulis@otenet.gr

Twitter: https://twitter.com/StefanosDPoulis

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/sdpoulis/