Coral: 4η περίοδος εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου

Σύμφωνα με τους όρους του από 11.05.2018 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της “CORAL  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” (εφεξής “το ΚΟΔ”), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 4η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 11.11.2019 έως 11.05.2020, είναι η Παρασκευή 08.05.2020

Διευκρινίζεται ότι, από την Πέμπτη 07 Μαίου 2020 (Ex coupon date) οι ομολογίες της “CORAL  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” (εφεξής: “η Εταιρεία”) θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 4ου τοκομεριδίου.

Το συνολικό μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 4η Περίοδο Εκτοκισμού, ανέρχεται σε ευρώ 1.365.000,00, ήτοι ποσό 15,1666666667 ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,00% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί στο σύνολο των 90.000 ομολογιών των 1.000 ευρώ εκάστη που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι “Ομολογιούχοι”) θα πραγματοποιηθεί μέσω της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων  στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.